קריאת מגילת אסתר

קריאת מגילת אסתר בנוסח ספרדי ובנוסח אשכנזי

נוסח ספרדי - הרב יהוידע זייני יצ"ו


נוסח אשכנזי - בעל הקורא - יובל שמיר הי"ו