הודעות הישיבה

מזל טוב

לבוגר הישיבה יהונתן חי לארוסיו.
לתלמידנו דן ללוש לארוסיו.
לבוגר הישיבה מתניה טייב לארוסיו.
לתלמידנו אריה ארג'ואן לארוסיו.
לתלמידנו יוסף אסוס לנישואיו.
לרב ידידיה זייני יצ"ו להלדת הבן.
לאברך ינון ביתן לרגל הלדת הבן.
לאברך יונתן סגל לרגל הלדת הבן.
לאברך איתן ועקנין לרגל הלדת הבן
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א ללידת הנכד והנינים.
לרב ברק דגבלי לרגל הלדת הבן.
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל הלדת הבן.

אקטואליה

האומללות הנוראה שבתגובת השרה איילת שקד להצהרת עודה

"לכאורה היה מקום לשבח את השרה איילת שקד מ'ימינה' על שהחליטה לגנות את דברי עודה, בפרט במציאות הישראלית הנוכחית ההופכת כל חולשה, ואף כל פשע, לנורמליות. מאידך, הנורא ביותר מתגלה בתגובתה זו מצד אישיות החברה במפלגה המתיימרת להיות דתייה (אפילו אם רק דתייה-לייטית לייטית). קם אדם המתיימר להיות אזרח, ולא רק, אלא אפילו חבר באסיפה הלאומית של עם, והוא מרשה לעצמו קבל עם..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב