הודעות הישיבה

מזל טוב

לתלמידנו עוז ארנון לנישואיו.
לאברך ישי אחדות להלדת הבן.
לאברך מרדכי מונדני להלדת הבת.
לבוגר הישיבה אברהם גולדשטיין להלדת הבן.
לאברך ינון ביתן להלדת הבן.
לרב ברק דגבלי להלדת הבן.
לבוגר הישיבה נתן בן שושן להלדת הבן.
למכ"ל הישיבה ישי בוצחק להלדת הנכדה.
למו"ר ראש הישיבה להלדת הנכד.
לרב יוסף קורט להלדת הבן.
לתלמידנו דן שוקרון לנישואיו.
לתלמידנו שמואל זרדון לנישואיו.
לתלמידנו עמנואל מרן לנישואיו.
לתלמידנו ארי ביסמוט לנישואיו.
לבוגר הישיבה אלכסנדר מורט לנישואיו.
לבוגר הישיבה ר' אריה יואלי להלדת הבן.
לתלמידנו הראל שמסיאן לנישואיו.

אקטואליה

התפרסמה או עומדת להתפרסם קריאה לתפילה ביום ראשון לשם מטרה ראויה של אחדות ישראל, אך שאינה במקום כי סירוב האחדות אינה בא מאתנו ועוד משתתפים בה דמויות פרובלמטיות ביותר המעקרות את מטרת התפילה כולה.

"ראש ישיבת הסדר מכובד מאד פנה אל צבור ראשי הישיבות במילים הבאות:  לכבוד מורי רבותי וחברי ראשי ישיבות ההסדר שליט"א, אולי כבר הגיעה לידיכם קריאה לציבור, העומדת להתפרסם היום, להשתתף בתפילת שחרית בכותל ביום ראשון הקרוב ולאחריה לקיים צעדה מהכותל אל הכנסת תחת הסיסמה "ואהבת", "אחים ואחיות אנחנו, יחד נמנע את הקרע בעם". היוזמה לקריאה היא של קבוצה בשם..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב