הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

אי הבנת הנקרא בתוכן הכרוז וגישה מוטעית באופן חמור לנידון

"אישיות המלמדת באיזו שהיא ישיבת הסדר, אישיות המתמחה כבר שנים רבות בביקורת ובהשמצה נגד כל מי שמפגין יראת שמים טהורה ממורשת אבות וכל שכן נגד כל מי שמפגין רגשות לאומיים עמוקים הנעוצים בתורת ישראל מאז ומעולם, אישיות שמעולם לא ראתה לנכון לצאת נגד פגיעה ביהודים מצד גויים, נגד פגיעה במדינת ישראל מצד ערבים וכדו', החליטה במיטב המסורת שלה לפרסם מאמר נגד הכרוז..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב