הודעות הישיבה

מזל טוב

לתלמידנו עוז ארנון לנישואיו.
לאברך ישי אחדות להלדת הבן.
לאברך מרדכי מונדני להלדת הבת.
לבוגר הישיבה אברהם גולדשטיין להלדת הבן.
לאברך ינון ביתן להלדת הבן.
לרב ברק דגבלי להלדת הבן.
לבוגר הישיבה נתן בן שושן להלדת הבן.
למכ"ל הישיבה ישי בוצחק להלדת הנכדה.
למו"ר ראש הישיבה להלדת הנכד.
לרב יוסף קורט להלדת הבן.
לתלמידנו דן שוקרון לנישואיו.
לתלמידנו שמואל זרדון לנישואיו.
לתלמידנו עמנואל מרן לנישואיו.
לתלמידנו ארי ביסמוט לנישואיו.
לבוגר הישיבה אלכסנדר מורט לנישואיו.
לבוגר הישיבה ר' אריה יואלי להלדת הבן.
לתלמידנו הראל שמסיאן לנישואיו.

אקטואליה

ההסכמה של מדינתנו להתייצב בהאג ולתת 'דין וחשבון' הוא אחד מחילולי ה' הקשים ביותר שבוצע על ידינו ושכמותו לא ראינו אלפי שנים!

"לציין שמדינתנו מפגינה בתחומים רבים אוויליות כרונית, לא יהיה בדבר משום חידוש גדול עבור איש מאמין. אבל כשאוויליות זו לובשת מימדים היסטוריים ובין לאומיים בעלי השלכות מרחיקות לכת, תגובה הופכת למחוייבת המציאות.  עמנו מצא את עצמו לפני מספר חודשים קרבן לפוגרום אכזרי כפי שזמן רב לא ראינו, ובניגוד לדעות של רבים אין שום קשר בין פוגרום זה ובין השואה, שאני בן קרבן..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב