הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

לא כל אחד זוכה למצא על ידו קריאת מגילה מפאת חוסר מקום הנובע מהגבלות בריאות אלה או אחרות, לכן הנני עורך איזה שהוא סדר עדיפות הראוי לכל בני קהילתנו או לכל מי שאין לו רב להדריכו.

"שלום רב לכולכם הי"ו, 1. כל מי שיכול לבא לבית הכנסת ולשמוע מקרא מגילה כרגיל בכל שנה, חייב לבא ולשמוע אותה בבית הכנסת. 2. קריאת מגילה ב'זום' פסולה לחלוטין לכל מי שיכול לבא לבית הכנסת, וזה בניגוד למה שמפרסמים אי אלו דמויות המעמידות עצמן סמכות על חצי עם ישראל ומפרסמים פסקים חסרי כל אחריות רוחנית וחינוכית (ואין זו הפעם הראשונה שהשתוללותם גורמת נזקים כאלה). 3...."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב