הודעות הישיבה

מזל טוב

לבוגר הישיבה נתן בן שושן להלדת הבן.
לרב יוסף קורט להלדת הבן.
לתלמידנו שמואל זרדון לנישואיו.
לתלמידנו עמנואל מרן לנישואיו.
לתלמידנו ארי ביסמוט לנישואיו.
לבוגר הישיבה אלכסנדר מורט לנישואיו.
לבוגר הישיבה ר' אריה יואלי להלדת הבן.
לתלמידנו הראל שמסיאן לארוסיו.
לאברך יוסף חיים קלמן להלדת הבן.
לבוגר הישיבה ליבנה בוכריס לנישואיו.
לבוגר הישיבה שמואל מגנזי להלדת הבן.
לבוגר הישיבה חיים נדגר לנישואיו.
לבוגר הישיבה שלמה יואלי לנישואיו.
לבוגר הישיבה יהונתן חי לנישואיו.
לתלמידנו שמואל כהן לנישואיו.
 

אקטואליה

מחרת יום העצמאות הרשמי וביום העצמאות האמיתי, לא חדלים יהודים המתיימרים להיות יר"ש לנהוג בכפיות טובה כלפי שמיים וכלפי אחיהם

"העיתון 'יתד נאמן' פירסם מאמר בו הוא מזמין את הצבור החרדי לתמוך במהפכה המשפטית, אך אוסר עליו להשתתף בהפגנה היום. פירסום זה המשקף נאמנה את הריקבון העמוק האמוני והמוסרי של מחבריו, בו הם מבטאים אמנם תמיכה במהפכה שתביא למחברי המאמר ולנלווים אליהם רק הנאתם וטובתם, שהרי יהיו מקבלים חינם מכאן והלאה לא רק הגנה, בטחון, דיור, תמיכה כלכלית, חשמל, מים, בריאות , תחבורה..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב