הודעות הישיבה

מזל טוב

לתלמידנו אריה ארג'ואן לארוסיו.
לתלמידנו יוסף אסוס לארוסיו.
לרב ידידיה זייני יצ"ו להלדת הבן.
לאברך ינון ביתן לרגל הלדת הבן.
לאברך יונתן סגל לרגל הלדת הבן.
לאברך איתן ועקנין לרגל הלדת הבן
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א ללידת הנכד והנינים.
לרב ברק דגבלי לרגל הלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל הלדת הבן.

אקטואליה

דבר נפל בישראל ימים ספור לאחר שבכינו על חרבן ארצנו על אף תקומת מדינתנו ואנשים המתיימרים להיות דתיים הצביעו נגד החלת רבונות על יהודה ושומרון.

"לפני מספר שעות חכי"ם ממפלגת 'ימינה' ביחד עם מפלגה חסרת כל תקוה בשם 'תקוה', המתיימרים כולם להיות 'ימניים' (לא כל כך ברור אצלנו במה ימניים הם ימניים!), ובראשם כאלה המתיימרים להיות דתיים, הצביעו נגד החלת רבונות ישראל על יהודה ושומרון אחרי אלפיים שנות גלות וגירוש מיהודה ושומרון!! בושה וחרפה!!! לאלו שאינם מעיזים לבטא קשר מחייב עם התורה וההלכה אין אני..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב