הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך אחיה אביטל לרגל הלדת הבן
לאברך איתן ועקנין לרגל הלדת הבן
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א ללידת הנינים.
לרב ברק דגבלי לרגל הלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל הלדת הבן
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

דבר נפל בישראל ימים ספור לאחר שבכינו על חרבן ארצנו על אף תקומת מדינתנו ואנשים המתיימרים להיות דתיים הצביעו נגד החלת רבונות על יהודה ושומרון.

"לפני מספר שעות חכי"ם ממפלגת 'ימינה' ביחד עם מפלגה חסרת כל תקוה בשם 'תקוה', המתיימרים כולם להיות 'ימניים' (לא כל כך ברור אצלנו במה ימניים הם ימניים!), ובראשם כאלה המתיימרים להיות דתיים, הצביעו נגד החלת רבונות ישראל על יהודה ושומרון אחרי אלפיים שנות גלות וגירוש מיהודה ושומרון!! בושה וחרפה!!! לאלו שאינם מעיזים לבטא קשר מחייב עם התורה וההלכה אין אני..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב