כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה: העסקת פועלי בנין פלשתינאים

לכבוד הרב אליהו זייני.
שלום וברכה
הנידון :העסקת פועלי בנין פלשתינאים
שאלה : מה דעת כבוד הרב לגבי :
1) העסקת פועלי בניין פלשתינאים, האם מותר או אסור..
2) האם נכונה הטענה ששמעתי מפי תלמידי חכמים: ששאלת העסקת פועלי בניין פלשתינאים היא לא שאלה תורנית אלא שאלה ביטחונית, ולכן אם גורמי הבטחון ידאגו לשמירה נאותה על הפועלים אז נוכל להעסיק אותם בניה.
3) בנידון נושא זה קיים חשש שאם לא נעסיק אותם, הרי שפרויקטי בניה יכולים להתעכב או להיעצר לזמן בלתי ידוע עד שימצאו חלופות לפועלי בנין פלשתינאים.
אודה לרב אם יוכל להשיב לשאלתי
בכבוד רב
זאב

תשובה:

לכ' ז' היקר הי"ו
התשובות לשאלותיך ברורות מאד:
א. כל המעסיק פלסטינאים, ובפרט בימי מלחמה אלה, הוא עבריין על איסורי תורה חמורים, ובמיוחד הוא נושא באחריות על כל שפיכות דם יהודי, ולזה לא תהיה מחילה עולמית! אנו יודעים כולנו שכל אם יהודייה רוצה לראות את בנה הייטקיסט - כי זה האידיאל היחיד המוכר לה עוד - ולכן אין לנו פועלים יהודיים. אבל הפתרון אינו העסקת אוייבים, אלא יש לפנות לפועלים דרוזים, סינים או כל דבר כזה, אבל המעסיק פלסטינאים הוא פושע.
ב. לגבי שאלתך השנייה, יש בה סתירה פנימית, כי מי שאומר מה שציינת הוא עם הארץ, אז איך הוא יכול להיות ת"ח?! ואני אומר עם הארץ משום שקודם כל 'סכנתא חמירא מאיסורא', לכן סכנה בטחונית יותר חמורה מאיסור תורה! נוסף לכך לפי טענות כאלה אסור לרב לדבר על כל נושא בטחוני, וברור שרק עם הארץ יכול לטעון טענה כזו, כיון שיש לנו 'הלכות מלכים ומלחמותיהם'! והטענה שגופי הבטחון ישמרו, היא כבר יותר גרועה מעם הארצות, כי היא ביטוי לאידיוטיות ולעיוורון כרוניים, כי ראינו איך גופי הבטחון שומרים עלנו ועל הפועלים הפלסטינאים (שהחזיקו מפות מפורטות של כל מקומות ישראל הודות לכך שעבדו אצל יהודים שהעסיקו אותם) של עוטף עזה ב-7 באוקטובר ר"ל!
ג. בין פרוייקט שלא יגיע לידי סיומו ובין שמירה על החיים, מיותר להדגיש שהחיים חשובים יותר. ואף אם לא יהיו לנו בתים, אם לא יוכלו פלסטינאים ליכנס לשטחינו, אפילו ביערות ובשולי כבישים נוכל לישון בשקט ובשלווה ללא צורך בבית! רק ילדים בני 3-4 יכולים להעלות טיעונים אינפנטיליים כאלה! ואם פרוקייטים כאלה לא יושלמו, במקום לשלם 600-800 ש"ח לפלסטינאי על כל יום עבודה בבניין הדירות יעלו 400-500 אלף ש"ח במקום 2.500.000! כמו שקורה כיום מתוך עוול ופשע נוראיים!
בברכה רבה ובתפילה שהקב"ה יסלק את האוויליות מעמנו בקרוב,