שיטת לימוד

הרחבת הדעת בכל מקצועות התורה
תלמידי הישיבה לומדים במהלך שנותיהם בישיבה את מקצועות התורה השונים ובהם תנ"ך, משנה, תלמוד בבלי וירושלמי, מדרש, הלכה, מוסר, אמונה, חסידות, ספרות השו"ת ושאר חיבורים של רבותינו מכל הדורות ומכל עדות ישראל. אנו מאמינים כי התורה שבעל פה עברה במסורת דרך חכמים רבים בכל רחבי העולם, קהילות רבות שמרו על מנהגים עתיקים היונקים משורש תורה שניתנה בסיני. עושר רוחני ותורני זה הנמצא מעל זמן ומקום ממלא כל לומד ביראת שמים וברוחב דעת.

גמרא בעיון
לימודי העיון בגמרא הם החלק המרכזי ביום הלימוד בישיבה, במסגרת לימוד העיון התלמידים לומדים את הסוגיא תוך הכרת כל המקורות המרכזיים בתלמוד העוסקים בה עם פרושיהם של חכמי ישראל לדורותיהם, הלימוד יוצר חיבור בין ההלכה לבין המקורות התלמודיים והראשונים תוך מתן דגש על תורת הגאונים והחזרת מקומה לעולם העיון וההלכה. הלימוד נמשך בימות השבוע בלימוד בחברותות במהלך ה"סדר" ובשיעור מסכם מידי יום של הרמי"ם, כאשר בסיום לימוד הסוגיא מתקיים שיעור כללי של ראש הישיבה המבאר את הסוגיא לעומקה ומתוך העיון מגיע לפסיקת הלכה למעשה. כדרכה של הישיבה המחברת בין כל עולמות התורה, הלימוד איננו מצומצם לחכמים מבית מדרש מסוים בלבד אלא תוך עיון בדברי החכמים הגדולים בכל תפוצות ישראל. הסוגיות הנלמדות בעיון הם בנושאים מרכזיים במסכת הנלמדת תוך מתן מקום ללימוד סוגיות אקטואליות כדרכו של בית מדרש ארץ ישראלי החי את התורה המאירה על כל החיים .
 
בקיאות בתנ"ך בתלמוד ובהלכה
היעד אליו אנו מכוונים הוא שתלמידינו יכירו בצורה נרחבת מאוד את התנ"ך, ש"ס המשניות, התלמוד הבבלי, ומשנה תורה להרמב"ם עם פסיקות השו"ע, הרמ"א ושאר הפוסקים. כל זאת מתוך תפיסת העולם שבנוסף לערך העצמי של לימודי הבקיאות, היכרות מקיפה עם כל הנושאים הנידונים בתורה שבכתב ובעל פה היא היא המאפשרת עיון מעמיק בתלמוד והסקת מסקנות נכונות.
 
 
אהבת ישראל - הבסיס להבנת התורה
התורה נתנה לישראל מתוך אהבת השם אותנו ובחירתנו כעם סגולה, רק מי שמכיר את סגולת ישראל ויודע ללמד זכות על עמו יכול להגיע לגדלות תורנית ולהבין את פנימיות התורה.כל הפוגע בעם ישראל כפוגע בבבת עינו של הקב"ה, על כן ניתן דגש גדול בלימוד לערכו המיוחד של עם ישראל ומקומו בעולם. "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו".

עשייה ערכית תורנית
העיר חיפה, מהערים הגדולות בארץ ובה גדול מאוד הצמאון לא-ל חי. רבים מתושבי הסביבה, מבני הנוער ומהסטודנטים הרבים הלומדים בעיר, מבקשים להתקרב לתורה ולמצוות. החיבור שלהם עם תלמידי הישיבה בחברותות, בפרויקט "בר מצוה" ובקשר האנושי הפשוט בין יהודי ליהודי גורם לעושר רוחני גדול בעיר שכל כך זקוקה לו. אך החיבור לא מסתיים רק בין כותלי הישיבה, אנו מעודדים את תלמידינו לצאת ולהעביר שיעורים ב"בני עקיבא" ובבתי כנסת ברחבי העיר וחלק מבוגרינו שלבם כיוון אותם לעסוק בהוראה משתלבים כרמי"ם, מחנכים ומלמדים במוסדות החינוך בסביבה.
 
הכנה ערכית וליווי בשירות צבאי
הישיבה מכינה ומעודדת את תלמידיה לשרת בצבא מתוך הכרה בחשיבותה של מצווה זו למען כלל ישראל. לקראת הגיוס נערכים בישיבה שיעורי הכנה בהלכה ובאמונה הבונים את נפש התלמיד לקראת אתגרי השירות. הרמי"ם והתלמידים מלווים את חיילינו במהלך השירות הצבאי בביקורים, טלפונים ואף משלוח חבילות מלאי כל טוב לתלמידינו. חיילינו מגיעים אף הם לביקורים בישיבה כמה פעמים במהלך שירותם הצבאי ויוצרים חיבור בין לימודי התורה וחיי המעשה, "רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם"

שבירת שגרה ויציאה למרחב
במהלך השנה, בנוסף למסגרת הלימוד בישיבה מתקיימים אחת לכמה זמן שיעורים מיוחדים של רבנים חשובים ממקומות שונים. תלמידינו יוצאים לפעילויות העשרה ובהם טיולים ברחבי הארץ, ביקור באתרי מורשת. פעילויות גיבוש נוספות, מיוחדות ומהנות המיועדות בעיקר לתלמידינו בשנים הראשונות בישיבה המאפשרים הכרות מעמיקה בין התלמידים ובכך מתחזק הלימוד מתוך שמחה וחברות. "בכל דרכיך דעהו הוא יישר אורחותיך"

פעילויות נוספות
* ימי עיון בנושאים יחודיים לתלמידי הישיבה וכנסים לציבור הרחב
* חדר מוסיקה
* עידוד כתיבה יוצרת
* שיעורי כושר גופני ואומנויות לחימה
לימודי הסמכה (רשות)
* לימודי הלכה לבחינות ה′סמיכה′ של הרבנות(מיועד לתלמידים משיעור ה' ומעלה)
* לימודים במכללה למורים וקבלת תואר B.Ed(מיועד לתלמידים משיעור ד' ומעלה)
* לימוד כתיבת סת"ם.(מיועד לכלל תלמידי הישיבה)
* לימוד שחיטה.(מיועד לתלמידים משיעור ב' ומעלה)