מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

ישיבת הארץ מול כיבוד הורים

כ"א תמוז התשע"ט

ש בס"ד לכבוד מרן ראש הישיבה שלום וברכה, ראיתי מי שהביא שדעת הרשב"ץ היא שמצוות כיבוד אב ואם דוחה מצוות ישיבת ארץ ישראל. ראייתו היא מן התשובה המובאת בשו"ת התשב"ץ ח"ג סי' רפח. "ואין מותר לצאת מארץ ישראל לח"ל אלא ללמוד תורה אם אינו מוציא /מוצא/ בא"י מי שילמדנו או מפני כבוד אב ואם". האם אכן כך פני הדברים? בנאמנות,

לתשובה

חתימת ברכת "המינים"

ט' תמוז התשע"ט

ש שלום לכבוד הרה"ג אליהו זיני שליט"א, ראיתי שבסידור תפילת החודש שהרב הוציא (המהדורה החדשה) הרב מסיים את ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה במילה "זדים" ואילו המילה "מינים" נימצאת בסוגריים קטנות לאחר סיום הברכה. ברצוני לדעת מה הוא הנוסח הנכון למנהג אבותי (יוצאי גלות מרוקו)? *(בכל סידורי מנהג יוצאי מרוקו שלעניות דעתי ראיתי, המנהג הוא כדברי החיד"א זי"ע בספרו "בקשר גודל" לסיים את הברכה ב- "בשובר אויבים ומכניע מינים" וכך התפללתי עד היום.) תודה רבה

לתשובה

הרב אבינר, בחירת נשים, מינוי נשים והתקשורת

ו' תמוז התשע"ט

ש לכבוד מו"ר הרב שליט"א שלום וברכה בימים האחרונים מתחוללת סערה ברשתות החברתיות ובאינטרנט הכוללת התנפלויות בלתי מרוסנות על כב' הרב אבינר שליט"א. מצאתי אף באתרים בצרפתית התפלויות מהסוג הזה (כמובן באתרים של "אורטודוקסים מודרניים") שאינם מהססים לגייס את פסיקתו של הרב הראשי לישראל לשעבר הרב עוזיאל, את הרב צבי יהודה (כאשר דואגים לצטט את הערותיו של הרב אבינר בהן הרב מצטט מכתבים שהרב צבי יהודה בזמנו כתב לגולדה מאיר) ואף את אביו הראי"ה קוק זצ"ל. אשמח לשמוע...

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

דיוקי עובדות

הרב א"ר זייני שליט"א

"העיתון 'שבת בשבתו' פירסם כמה דברים עלי היום. לא בקלות ולא בלב קל הסכמתי לפרסם את הדברים, ומכל מיני סיבות. כיון שהדברים עברו אי אלו שינויים מצד המערכת, ראיתי לנכון לפרסם את המקור שנשלח להם."

למאמר המלא

על 'איסרו חג' שיש בו משום חג

הרב א"ר זייני שליט"א

"איסרו חג של פסח הפך במדינתנו לחג לאומי הנושא שם שהיה נפוץ אצל יהודי צפון אפריקה. מן הראוי להבהיר מה תוכנו של יום זה, ומדוע הפך ליום שמחה כזה (למרות הפוליטיקאים!). מאמר זה פורסם בערוץ 7 אך אחרי מספר..."

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

על 'איסרו חג' שיש בו משום חג

הרב א"ר זייני שליט"א

"איסרו חג של פסח הפך במדינתנו לחג לאומי הנושא שם שהיה נפוץ אצל יהודי צפון אפריקה. מן הראוי להבהיר מה תוכנו של יום זה, ומדוע הפך ליום שמחה כזה (למרות הפוליטיקאים!). מאמר זה פורסם בערוץ 7 אך אחרי מספר..."

למאמר המלא

חיוב כתיבת תפילין ומזוזות כסדרן

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות שאלות של מספר סופרי סת"ם נדרשתי לברר את גבולותיו של חיוב כתיבת תפילין ומזוזות כסדרן, ובמסגרת זו האם מותר לתקן תפילין ומזוזות, לאחר כתיבתם. "

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

בין טפשות לניצול

ז' חשון התש"פ

"במעריב מתפרסם היום שצה"ל מתכנן הגדלת 'מספר הלוחמות ביחידות המעורבות' ושהיעד הוא 'גיוס 40% מהבנות הדתיות בתוך שלוש שנים'! צה"ל שאנו כ"כ מעריכים, ושכל יהודי מתפלל להצלחתו בכל עת ובכל שעה (דרך אגב בקהילות בהן אני שימשתי או משמש כרב קבעתי שיש לברך חיילי צה"ל כל בוקר) ממשיך את הקו הבן-גוריוני, של ניצול מסירות נפשם של בני עמנו כדי לקבוע לו תרבות..."

למאמר המלא  

התנצלותו של הנשיא בפני יאיר גולן

כ"ד אלול התשע"ט

"כבן פליטת אושוויץ שכמעט כל משפחתה הושמדה בשואה, אשה שדוקא פירסמה מכתב מחאה ותוכחה ליאיר גולן על דברי ההבל, על דבר הפגיעה האנושה בעם ישראל לאוזני כל העמים תוך האשמה בזויה כלפי חלקים גדולים ונכבדים של החברה היהודית בארץ, הנני מוחה בכל תוקף נגד התנצלות מחפירה זו המוסיפה פגיעה לפגיעה אנושה כבר, וכל זה ערב ראש השנה. להתנצל לפני כסיל חסר כל תרבות וכל השכלה המשווה..."

למאמר המלא