מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

היחס לגויים

א' תמוז התש"פ

ש שלום עליכם. שאלתי באתרכם מספר שאלות ולא נעניתי. איני יודע אם כאן או בנקודה אחרת באתר הישיבה, אעפי"כ, אני מבקש לשאול עוד, ברשותכם. נשתברו קולמוסין על "מעשי יידי טובעים בים ואתם אומרים שירה. והנה ברור בפשט המדרש, כידוע, שיש הבדל בין המלאכים ובין ישראל. אנחנו חוזרים בחג על המעמד ההוא, ומימילא לשמחה ההיא. וכן למדתנו רבנו את הכתוב בזוהק שצריך לומר שירת הים בשמחה כל יום כאילו אנחנו עומדים שם, ואיך ולקח הב"י והבא"ח ועוד רבים את הטעם הזה כטעם עיקרי שאיננו אומרים הלל...

לתשובה

שאלה על תרגום ספרי הרב בן אמוזג

א' תמוז התש"פ

ש שלום הרב, רציתי לשאול איזה מספרי הרב אב"א תורגמו לעברית (בתרגום טוב) והיכן אפשר להשיגם? בחנות של הישיבה יש רק את מוסר יהודי מול מוסר נוצרי. תודה רבה!

לתשובה

ברכה שחלק מכבודו

א' תמוז התש"פ

ש לכבוד הרב שלי"טא האם מברכים על נשיא המדינה שחלק מכבודו לבשר ודם?

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

חומש הראיה לפרשת חקת

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"מהי היא טומאה, ומהי הטהרה הנדרשת בעקבותיה? העולם אינו מושלם, והחסרונות הנמצאים בו מולידים מצב הנקרא טומאה המוות אינו תופעה טבעית. בניגוד להשקפה הגויית לפיה עולם כמנהגו נוהג, עלינו נאמר..."

למאמר המלא

חומש הראיה לפרשת קרח

הרב עדיאל כהן יצ"ו

"מקין אל קרח ואל הנצרות. קריאה לועגת הבאה לבטל כל הבדלה וכל הבחנה. הייחודיות שלנו כעם ה', שצריך להופיע אור בעולמנו זה."

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

מניין מרפסות וחצירות בצל הקורונה

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות המצב, האם אפשר לקיים מנייני חצירות ומרפסות? האם אפשר להצטרף למניין דרך תוכנות שידור?  "

למאמר המלא

תשובה לשואל בימים אלו

הרב א"ר זייני שליט"א

"מה מוטל עלינו בימים אלה? ואיך להמיר את הימים האלה למקור של ברכה?"

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

פעם נוספת חרפה

כ"ה אייר התש"פ

"המרצע יצא מהשק. מתברר שיש חוגים שהגלות אהובה עליהם כל כך, שהם אינם מסוגלים לחיות בלי שגויים ישלטו בהם, זכר לפריצי תקופת הביניים (יש כנראה איזו שהיא מצות זכירה כזו, לא ידועה לנו). כתוצאה מכך הם מסרבים לקיים דבר ה' של כיבוש הארץ בכל עת ובכל שעה (כפסיקת הרשב"ץ ועוד) והם מתנים החלת הרבונות על א"י בהסכמתם של גויים, יהיו אלה ידידי ישראל הנאמנים..."

למאמר המלא  

ברכות לרגל חג הפסח הקדוש

י"ד ניסן התש"פ

"לכ' כל חברי קהילתנו, כל תלמידי הישבה, כל ידידנו שבכל מקום הי"ו שלום עליכם, בערב פסח מיוחד זה אני רוצה לאחל לכולכם חג כשר ושמח. אנו ממשיכים להתפלל ביחד עם מניין הישיבה המוציא אותנו ידי חובת קריאת התורה, והם גם אומרים קדיש וקדושה בשביל כולנו ובשביל כל המצטרפים אלינו. זהו הפלא והיפה שבעמנו, שעל אף ההסגר שהיה אמור לבודד כל אחד מאתנו אין מאוחדים כמונו, והערב..."

למאמר המלא