מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

ברכת הגומל לקטן

ח' טבת התשפ"א

ש שלום לכבוד הרב , האם קטן יכול לברך ברכת הגומל ( על דבר המחייב) , ואם לא האם יש עניין שישמע ברכה מגדול המחוייב ויצא יד"ח?

לתשובה

תורת חכמי המערב

ח' כסלו התשפ"א

ש שמעתי משם כה"ר שתורת חכמי צפון אפריקה נעלמה כליל. מה בדיוק הכוונה? האם הכוונה למסורת פסיקה? או להשקפה? וכיצד זה יכול לתרום להתמודדות של דורנו? והאם הכל מקופל כמעט בתורתו של הרב בן אמוזג או שזה משהו יותר כוללני? האם יש מקום להקים ארגון כלשהו שיעסוק בזה? האם הישיבה של הרב מטפלת בנושא? או רואה את עצמה כאחראית לשיקום יהדות זו? תודה רבה י'

לתשובה

בפני עיוור

כ"ח חשון התשפ"א

ש שלום רב. האם מותר ליהודי להאכיל בשר חזיר למוסלמים בלא ידיעתו?

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

דרשה ביום כיפור שנת תשפא בישיבה וקהילת אור וישועה חיפה

הרב א"ר זייני שליט"א

"זמן רב חיכיתי. בפרט בשבועות האחרונים, בהם הופצצנו מכל עבר באזהרות, בדאגות ובהגבלות, מצד רופאים, רבנים, מנהיגים פוליטיים ואחרים מכל הסוגים. "

למאמר המלא

חומש הראיה לפרשת נצבים וילך

הרב אבנר ירמיהו חזות יצ"ו

"מצות התשובה לא נפלאת היא ולא רחוקה. איך נוכל לקבל על עצמנו משהו לעתיד? התשובה קלה ואפשרית בזכות אהבת ד' אותנו. "

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

מניין מרפסות וחצירות בצל הקורונה

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות המצב, האם אפשר לקיים מנייני חצירות ומרפסות? האם אפשר להצטרף למניין דרך תוכנות שידור?  "

למאמר המלא

תשובה לשואל בימים אלו

הרב א"ר זייני שליט"א

"מה מוטל עלינו בימים אלה? ואיך להמיר את הימים האלה למקור של ברכה?"

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

בנוגע לפירסומים הנוגעים לכשרות בחיפה

כ"ט כסלו התשפ"א

"חיפה, ראש חודש טבת אשת"ף הבהרה לתושבי עירנו חיפה הי"ו אתמול בכנסת ובערוצים שונים פורסם על ידי אי אלו חברי כנסת ביחד עם גופים ככל הנראה אינטרסנטים שלא ניתן לסמוך על שום כשרות בחיפה והאיזור מפאת התנהגויות בעייתיות ואולי אף מעבר לכך של משגיחים מסויימים. הדברים הדהדו באוזניהם של רבים שהכשרות יקרה לליבם, והם פונים אלינו כרבנים לדעת על מה המהומה והאם אכן..."

למאמר המלא  

תגובה למי שתקף את פירסום הכרוז נגד מתן מעמד לרפורמים

כ"ד חשון התשפ"א

"אישיות המלמדת באיזו שהיא ישיבת הסדר, אישיות המתמחה כבר שנים רבות בביקורת ובהשמצה נגד כל מי שמפגין יראת שמים טהורה ממורשת אבות וכל שכן נגד כל מי שמפגין רגשות לאומיים עמוקים הנעוצים בתורת ישראל מאז ומעולם, אישיות שמעולם לא ראתה לנכון לצאת נגד פגיעה ביהודים מצד גויים, נגד פגיעה במדינת ישראל מצד ערבים וכדו', החליטה במיטב המסורת שלה לפרסם מאמר נגד הכרוז..."

למאמר המלא