מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

מכירת חמץ

ז' ניסן התש"פ

ש שלום לרב , בתקופה לא פשוטה זו ,אנו נאלצים לחגוג איש איש בביתו , שמוסיף ללחץ של החג כשהילדים בבית. כל שנה אנחנו מחמירים ולא משאירים חמץ גמור אפילו זורקים לפח ,אבל השנה אני מרגישה שקשה לי לזרוק ,אין לנו הכנסה והתשלומים יורדים כרגיל . לא תמיד יש לי אפשרות לצאת לקנות אוכל ולא סומכת על המכירת חמץ כאן באזרונו ,האם יש אפשרות להקל ולמכור חמץ גמור ? אני יודעת שזה ממש יוריד לי את הלחץ .. אוכל לשמור אוכל לאחרי פסח בברכת פסח כשר ושמח ,מיכל

לתשובה

כוס חמישי בליל הסדר

ז' ניסן התש"פ

ש שלום רב לכבוד מו"ר הרב זייני: "חמישי אומר עליו הלל הגדול" ראיתי בהגדה של פסח עם פירוש "מגיד דבריו ליעקב" בעריכת הרב, שכתוב לאחר ההלל בסתם: "יש נוהגים לשתות כאן לפני הלל הגדול כוס נוסף וכו'" רציתי לשאול, האם ראוי לנהוג כן? בנוסף אם אפשר לשאול, מהו מנהג הרב בעניין זה. האם הרב נוהג בכוס חמישי, ואם כן איך נוהג לגבי הברכות (יהללוך וישתבח)? האם החתימה כרגיל בסוף ביהללוך? אני יודע שעניין זה נתון במחלוקות רבות, בין רבותינו הגאונים והראשונים, האם שתייתו...

לתשובה

ישיבת הארץ מול כיבוד הורים

כ"א תמוז התשע"ט

ש בס"ד לכבוד מרן ראש הישיבה שלום וברכה, ראיתי מי שהביא שדעת הרשב"ץ היא שמצוות כיבוד אב ואם דוחה מצוות ישיבת ארץ ישראל. ראייתו היא מן התשובה המובאת בשו"ת התשב"ץ ח"ג סי' רפח. "ואין מותר לצאת מארץ ישראל לח"ל אלא ללמוד תורה אם אינו מוציא /מוצא/ בא"י מי שילמדנו או מפני כבוד אב ואם". האם אכן כך פני הדברים? בנאמנות,

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

תשובה לשואל בימים אלו

הרב א"ר זייני שליט"א

"מה מוטל עלינו בימים אלה? ואיך להמיר את הימים האלה למקור של ברכה?"

למאמר המלא

צדק ומשפט

הרב א"ר זייני שליט"א

"מאמר זה בא להעמיד על דיוקם כל מיני הלכות והנהגות הדרושות לאור הסערה המעסיקה את הצבור היום לאור פירסום אומלל של היתר מסויים"

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

מניין מרפסות וחצירות בצל הקורונה

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות המצב, האם אפשר לקיים מנייני חצירות ומרפסות? האם אפשר להצטרף למניין דרך תוכנות שידור?  "

למאמר המלא

תשובה לשואל בימים אלו

הרב א"ר זייני שליט"א

"מה מוטל עלינו בימים אלה? ואיך להמיר את הימים האלה למקור של ברכה?"

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

שאלות בהלכה בימים אלה

ז' ניסן התש"פ

"לכ' חברי קהילתנו ותלמידינו היקרים הי"ו שלום עליכם, ימים אלו מעוררים שאלות רבות, לעיתים הנוגעות לנו, לעיתים הנוגעות לשכנינו או לכל מי שזקוק לסיוע או לעזרה.  במצב זה, כל אתרי האינטרנט ורשתות חברתיות ועוד השתלטו על הצבור כולו, ומגישות מכל הבא ליד ויותר מדיי פעמים תשובות חסרות כל בסיס הלכתי ותורני, ופעמים רבות נובעות מאנשים שאינם בכלל סמכויות ראויות..."

למאמר המלא  

הודעה לכל בני קהילתנו היקרה

כ"ח אדר התש"פ

"לכ' כל בני קהילתנו היקרים הי"ו שלום רב לכולכם, כידוע לכם אני משער הרבנות הראשית גזרה תענית של חצי יום מחר בבוקר, חייבים להשתתף בתענית זה כל אדם בריא, כי איסור חמור הוא לא להשתתף בצער הצבור כידוע פסק הרמב"ם וכל רבותינו ש'מצוה עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה שתבא על הצבור ... ודבר זה מדרכי התשובה הוא' (הל' תענית פ"א הל' א-ב). לכן כאשר פושטת צרה..."

למאמר המלא