מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

11 חודש

כ"ב אלול התשפ"ג

ש שלום לרב, אני בשנה ראשונה לאבל על אימי. אמא שלי ע"ה נפטרה ב -יח' טבת תשפ"ג, נקברה ב- כ' טבת תשפ"ג. אם בשנה הראשונה הולכים לפי הקבורה האם אני יכול לקבוע את האזכרה של 11 חודש בליל חמישי יח' כסליו? אם כן, מתי להפסיק להגיד קדיש? תודה רבה לרב.

לתשובה

חב''ד והרב קוק

ט"ז אלול התשפ"ג

ש שלום הרב באחת מתשובותיך כתבת שהרב קוק קרוב יותר תאולוגית לחב''ד מאשר לגר''א. אודה מאוד אם הרב יוכל להרחיב בדבר ולכל הפחות לציין מראי מקום.

לתשובה

בנו של הר״א בן אמוזג

ט"ז אלול התשפ"ג

ש שלום כבוד הרב, בפירוש אם למקרא על דברים יח:י הרב בן אמוזג מזכיר את בנו. האם הרב יודע מה עלה בגורלו? ולגבי הפירוש עצמו שם, האם הרב מכיר את המנהג הלז? תודה מראש. בכבוד רב

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

כמה מעלות טובות למקום עלינו

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו? על משמעות המילה 'דיינו' התגלות ה' למרגלות הר סיני"

למאמר המלא

נצחון שלא הושלם

הרב א"ר זייני שליט"א

"זקוקים אנו להבין כיום מה הביא עימות זה בין ישראל ויוון, מה היתה מטרתו בעיני ה', ומה נשאר עוד לעשות משום שמאבק איתנים זה תם ורחוק הוא מלהיות נשלם. "

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

בין חוקר דגול לרב

הרב א"ר זייני שליט"א

"מחלוקת עתיקת יומין היא בענייני שחיטה יצרה שני סוגי הכשר בשר. האחד 'בשר כשר' והשני 'בשר חלק'. קהילות ישראל נחלקו בנידון לאורך כל תולדותינו מאז תקופת התלמוד. בקיבוץ גלויות שאנו זוכים..."

למאמר המלא

היתרים אסורים

הרב א"ר זייני שליט"א

"וששאלת מה דעתי בנידון, ובכן ברצוני לומר שלדעתי איסור מוחלט הוא להשתמש במכשיר זה בשבתות וימים טובים"

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

קריאה לתפילה שלא במקום

ב' אב התשפ"ג

"ראש ישיבת הסדר מכובד מאד פנה אל צבור ראשי הישיבות במילים הבאות:  לכבוד מורי רבותי וחברי ראשי ישיבות ההסדר שליט"א, אולי כבר הגיעה לידיכם קריאה לציבור, העומדת להתפרסם היום, להשתתף בתפילת שחרית בכותל ביום ראשון הקרוב ולאחריה לקיים צעדה מהכותל אל הכנסת תחת הסיסמה "ואהבת", "אחים ואחיות אנחנו, יחד נמנע את הקרע בעם". היוזמה לקריאה היא של קבוצה בשם..."

למאמר המלא  

רקבון אמוני ומוסרי שהוא חילול השם

ו' אייר התשפ"ג

"העיתון 'יתד נאמן' פירסם מאמר בו הוא מזמין את הצבור החרדי לתמוך במהפכה המשפטית, אך אוסר עליו להשתתף בהפגנה היום. פירסום זה המשקף נאמנה את הריקבון העמוק האמוני והמוסרי של מחבריו, בו הם מבטאים אמנם תמיכה במהפכה שתביא למחברי המאמר ולנלווים אליהם רק הנאתם וטובתם, שהרי יהיו מקבלים חינם מכאן והלאה לא רק הגנה, בטחון, דיור, תמיכה כלכלית, חשמל, מים, בריאות , תחבורה..."

למאמר המלא