כ"ד סיון תשס"ה

שאלה: אזכרה בסוף שנת אבל ראשונה

שלום,
קרוב שלי נפטר ב6 באלול שנה שעברה
מתי יוצאת אזכרת 11 חודש ומתי אזכרת 12 חודש?!
(לפי ספרדים)

תשובה:

לכ´ ש´
שלום רב,
לספרדים אין שום מושג של אזכרה בשתים עשרה חודש, אלא רק לפני סוף החודש האחד-עשרה. קרי שעל המשפחה לערוך האזכרה לפני ה-5 בתמוז (במהלך השבועיים שלפני תאריך זה), ומיד להפסיק אמירת הקדיש.
רק ביום הפטירה ממש יש לומר קדיש פעם נוספת, קרי ב-6 באלול.
ולא יוסיפו לדאבה עוד ובירושלים ינוחמו.
שבת שלום(שאלה מתוך אתר כיפה)