כ"ח ניסן תשס"ו

שאלה: יום העצמאות השנה

שלום לכבוד הרב.
מצד אחד יש המתנתקים מהמדינה ואומרים סליחות. מצד שני יש המתנתקים מהמדינה וחוגגים את אידיאת המדינה.
ויש את אלה שבוחרים ש"ס
או שאני יצאתי מדעתי או ש...
בקיצור, אומר הלל כמובן, אבל מה עם הדגל?

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שלום וברכה,

כל הטוען שיש לשנות ממנהגי יום העצמאות בגלל מה שהתרחש בקיץ הינו עם הארץ גמור. וכי הודאה לה' בגלל ניסו יכולה להשתנות מפאת רשעים או כופרים בהגשחת ה'? האם חנוכה בוטל מפאת מלכי החשמונאים שאחזו במלוכה אחרי בני מתתיהו ושהיו מרושעים אחד יותר מחברו?
שמעתי יום אחד למדן אנטי-ציוני חולני עם-הארץ גמור (יש דבר כזה!) שאמר לצעיר תמים 'הסתכל-נא מה קרה אחרי מאה שנות ציונות'! התערבתי והשבתי לו 'ראה מה שקרה אחרי פחות מעשרים שנה לאחר יציאת מצרים, לפי שיטתך העם-הארצית היה זה כישלון חרוץ של משה רבינו (ח"ו)'!
האם שנאה עצמית וחולשה רוחנית ההולכים ופושים כמשפחת בעור האומה זה שלוש עשרה שנה יכולה להשכיח שעם ישראל יושב בארצו בפעם הראשונה אחרי אלפיים שנות עינויים וגזירות קשות לא תחת שילטון גויים, אלא תחת שלטון יהודי אף אם רובו חולה רוחני אנוש?
כבר פסק הרמב"ם בהלכוןת חנוכה שעדיף שילטון יהודי מעוות, אף שילטון הורדוס על פני שילטון גויים עלינו.
ולגבי הדגל הוא איננו עבורנו העיקר, אלא העובדה שהנך יכול ללמוד תורה בא"י, ללמוד מקצוע, להגן על חייך ואף ליישב את ארץ קודשנו. לכן אם קשה לך לשים רק דגל, הוסף עליו סרט כתום. את פשע הגירוש של גוש קטיף ושאר מקומות לא נשכח ולא נסלח, אבל הוא אינו יכלו לבטל נסי ה' בקום המדינה. אנחנו נוסיף תורה ויראה בכל עת ובכל מקום בע"ה, ונראה ליהודים ולכל העולם איך תורה אמונה ובטחון מנצחים את ההיסטוריה. ולקטני אמנה המשנים דרכם בגלל פשעים, נאמר כבראשית בית שני 'מי בז ליום קטנות', ואנחנו לא נבנה עולמנו הרוחני עפ"י הגחמות של חלושי הדעת לא בעולם החילוני ולא בעולם הדתי.
בברכת חג שמח ותפילה לגאולתנו הרוחנית והשלמה.