ט"ז אלול התשפ"ג

שאלה: דילוג בסליחות כשאין מניין

שלום למו״ר,
רציתי לשאול על המנהג וההלכה כשאין מניין לסליחות בבית הכנסת.
ממה שאני זוכר בצרפת כשהתפללתי בקהילות מקוריות יותר, לא היה דבר כזה לדלג לסוף הסליחות כשאין מניין ולכשיהיה מניין לחזור לתחילתם כדי לומר י״ג מידות, אלא מתפללים על הסדר בכל אופן, ואם אין מניין אין אומרים ויעבור (גם לא בטעמי המקרא) ולא משלימים אח״כ אם יהיה מניין, אבל אומרים את הקטעים בארמית.
אבל בארץ (וגם בצרפת ראיתי את זה, אבל בקהילות פחות שורשיות) נפוץ שמדלגים.

מה הנכון מצד המנהג ומצד ההלכה?

תודה רבה למו״ר

תשובה:

ידידי היקר הי"ו
שבוע טוב,
אין זה הדבר היחיד המשובש בארץ. כמעט ואין מקום שהקפידו לשמר מנהגי תקינים, אז אל תתפלא. לחזור אחורה אין לזה כל הצדקה וכל הגיון. הנכון לע"ד הוא כשמגיע מניין באותו רגע ולא משנה מה המקום בסליחות, לומר מיד י"ג מידות לפחות פעם אחת אם יש זמן ודי בזה. אין סדר למשנה, אבל אין כל חובה שלא יהיה איזה שהוא סדר בסליחות. ויש לעודד הצבור ללכת לישון מוקם מעט יותר מכרגיל כדי שיקומו לפחות לחלק מן הסליחות. המאמץ הזה הוא עיקר מטרת הסליחות, להראות שאנו מוכנים להתאמץ למען יראת השם וקבלת מחילה מהקב"ה.
שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.