סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו - אורח חיים סימן תרעא - הלכה ה

בארץ ישראל יש לשים קץ לכל מיני מנהגים והלכות חנוכה שהתפשטו בגלות בגלל סכנות וכדו', וחובה מוטלת על כל יהודי לקיים את דיני חנוכה כנקבע בתלמוד.
לכן חובה בארץ ישראל להדליק את הנרות בפתח הבית הסמוך לרשות־הרבים מבחוץ. אבל אם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר. ואם הוא גר בקומה עליו להדליק בחלון הסמוך לרשות הרבים, ויבחר את החלון שממנו יש יותר פירסום הנס, קרי החלון שיש בו רוב צופים עליו מן הרחוב.
בימינו מועטים האנשים שיש להם בית צמוד קרקע, ורובם גרים ברבי קומות. במקרים כאלה ידליקו כולם על חלונותיהם הנראים מרשות הרבים. אבל מותר גם להדליק בכניסה לבניין, ומותר אף להשתתף כל הדיירים בהדלקה אחת לכולם בפתח הבניין אם ירצו, אבל אז עליהם להשתתף כולם בהוצאות. אבל אין שום היתר בארץ להדליק על שולחנו בתוך הבית.
ואם יש רוחות עזות העלולות לכבות את הנרות, יניח אותן בתוך כלי המגן עליהן מפני הרוח, וב"ה ניתן להשיג כלים יפים ומהודרים כאלה אף במחירים זולים (ומי שמתיר בגלל רוחות להדליק על שולחנו טועה טעות מרה ומטעה).