דיני הפתילה והשמן - אורח חיים סימן רסד - הלכה א

הוספה: מי שאין לו נר אלא למקום אחד או שיש אור רק במקום אחד בביתו, שם עליו לאכול את סעודת שבת. כי לכתחילה חייבים להדליק את הנר במקום שאוכלים. ואם בדיעבד או בשעת הדחק הוא רוצה לאכול במקום מסויים ושם אין אפשרות להניח את הנר (לדוגמא בגלל רוח העלולה לכבותו) שיאכל שלא במקום הנר, אך כמה שיותר קרוב לו.