סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין - לד - הלכה א

סדר הנחתן בבתים לרש"י והרמב"ם קדש משמאל המניח בבית החיצון ואחריו כי יביאך בבית שני ושמע בבית השלישי והיה אם שמוע בבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו ולרבינו תם בבית השלישי והיה אם שמוע ובבית הרביעי שהוא החיצון שמע. ומנהג העולם כרש"י והרמב"ם:

ראש הישיבה:
סדר הנחתן בבתים: לרש"י והרמב"ם ולרוב המוחלט של הגאונים קדש (שמות יג, א-י) משמאל המניח בבית החיצון, ואחריו כי יביאך (שמות יג, יא-יז) בבית שני, ושמע (דברים ו, ד-ט) בבית השלישי והיה אם שמוע (דברים יא, יג-כא) בבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו, ולר"ת בבית השלישי והיה אם שמוע ובבית הרביעי שהוא החיצון שמע, ולא רק שמנהג העולם כרש"י והרמב"ם, אלא שעוד כך הלכה, ובפרט בימינו.