סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין - אורח חיים סימן לד - הלכה א

סדר הנחתן בבתים: לרש"י והרמב"ם ולרוב המוחלט של הגאונים קדש (שמות יג, א-י) משמאל המניח בבית החיצון, ואחריו כי יביאך (שמות יג, יא-יז) בבית שני, ושמע (דברים ו, ד-ט) בבית השלישי והיה אם שמוע (דברים יא, יג-כא) בבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו, ולר"ת בבית השלישי והיה אם שמוע ובבית הרביעי שהוא החיצון שמע, ולא רק שמנהג העולם כרש"י והרמב"ם, אלא שעוד כך הלכה, ובפרט בימינו.