מאמרים

אין מרד בצה"ל

'מרד בצה"ל' מכריזים עיתונים שכל מגמתם להסית, לקרוע את החברה הישראלית, לדכא כל רוח לאומית, לשבור כל אידאליות בעמנו. הרגעו-נא, אין כל מרד ואף אין כל כוונה למרד, אלא יש מאבק על דמותה הערכית הרוחנית, ובעיקר, הלאומית של עמנו, ומעל הכל, על עתידנו על אדמת הקודש.
נשאיר בצד את האופן בו בחרו חיילים להפגין את מחאתם נגד פקודה שדגל שחור מתנוסס עליה (לשון הבג"ץ בפרשת כפר קאסם) והאנטי-יהודית של פינוי אזרחים מבתיהם על ידי צבא עמם בו הם, בניהם ובני בניהם משרתים. על האופן הזה אפשר אולי לטעון שהיה ראוי אחרת, אבל השאלה העיקרית שאסור לברח ממנה היא אחרת: האם הרעיון שלמענו הם הפגינו נכון? עם שאלה זו מחובתנו להתמודד.
נקבע ללא כל היסוס שדגל שחור מתנוסס על פקודה זו משום שתפקיד של צבא עם הוא להגן על עמו, ולא לפנות אזרחים מרכושם ומבתיהם. נוסיף על כך את הנדוש כיום: אם התיישבותם של יהודים על חלק מאדמת קודשנו ('אדמת אבותינו' בלשון חסרי אמונה) פסולה, כי אז ההתיישבות בכל מקום בא"י אסורה, כולל ת"א, חיפה, ירושלים, דיר יסין ('הר-נוף') ועוד. יתירה מזו, הלא כל המלחמות בעולם, מאז קין והבל, מאז אנוש עלי אדמות, נפתחו משום שהאחד רצה להשתלט על אדמת השני. א"כ, כל לקיחת אדמת הזולת אינה אלא פתיחת מלחמה נגדו. וכאשר הדברים מתרחשים בתוך עם אחד, אין לזה אלא כינוי אחד המתאים לו ח"ו: מלחמת אחים. אז איך אפשר לבקש מ'צבא הגנה לשיראל' 'ללחום' נגד חלק מישראל?! ואיך צה"ל יכול עוד לשאת שם מכובד זה ולפעול נגד שמו עצמו?!
ואל תאמרו שחובת צבא הוא לציית להוראות כל ממשלה. לא רק שאין זה נכון, אלא שעוד לגבי העם היושב בציון לאחר השואה (ואני בן פליטת שואה), מדובר בעמדה המעוררת חלחלה. הלא כל אוייבינו הגדולים, כל רוצחי אבותינו באותה טראגדיה לאומית נוראה ניסו להסתתר מאחורי הוראת ממשלתם כדי לנקות מצפונם ולהימנע מעונש. לצבא החובה לציית לכל פקודה צבאית הגנתית או התקפית – ועוד, בתנאי שאיננה פסולה מבחינה מוסרית – ולא לפקודות הבאות לבסס שלטון זה או אחר והחלטותיו. כל סטודנט מתחיל במדעי המדינה יודע שהשימוש בצבא לצורכי שלטון הוא תמצית של כל טוטליטריזם, ומרגע זה חדלה המדינה הנוקטת באמצעי כזה להיות דמוקראטית, אף היא מקיימת מנגנונים ומוסדות הלובשים צורה דמוקראטית. היש להזכיר שהמבדיל, הבולשביזם כמו הפאשיזם הציגו עצמם כדמוקראטיים?!
ולפי הדיווחים בעיתונות היום, ראש הממשלה פונה ליועץ המשפטי לבחון את היבטי ההסתה מצד רבנים ואנשי ימין. הנה עוד צעד מיותר ואף מסוכן מאד מבחינה מוסרית, ערכית ויהודית. השימוש במערכת המשפט לסתימת פיות ידועה לנו היטב מן הבולשביזם, המצליח לשרוד למרבה ההפתעה רק אצלנו. אינני מבין איומים אלה המזיקים בלבד. האם ראש הממשלה רוצה לכפות עלינו גם את הערכים עליהם נידרש לחנך את בנינו במוסדות החינוך שלנו?! האם חזרה התקופה הצאריסיטית? ומה מקווה ראש הממשלה בהליכת אימים זו? הלא היא לא הועילה למיליארדי אוייבינו במהלך הההיסטוריה ולא הצליחה להשתיק את רוח ישראל סבא, אז דוקא מדינת ישראל מקווה לדכא מה ששונאינו לא הצליחו לדכא?! הלא על ברכי מה אנחנו מחנכים תלמידינו? על אהבת עמם, על אהבת מולדתם, על הגשמת הרעיון הציוני במלואו מתוך מסירות נפש, על עוד נטיעה, על עוד יישוב, על עמידה איתנה בשם כולנו. ועל ההסתה הפרועה, לפיה אנו מפוררים את צה"ל: לא דובים ולא יער. שיראו לנו אחד מתלמידנו המסרב לבצע פעולה צבאית כלשהי, אף אם היא כרוכה בסיכון חייו? הלא במסירות עילאית, שלא רבים כמותם מוכנים לה, הוא יעשה כל המוטל עליו, בדבקות, בתפילה ובשמחה!
נכון פגם גדול יש לנו: אין אנו מוכנים ליטוש את ערכינו האלהיים והנצחיים, שהם הם שהביאונו עד הלום, שהם הם שהפיחו תקווה בכל הדורות ואיפשרו את הבניין מחדש על אדמת קודשנו, את הרעיון הציוני, את קיבוץ גלויות בקיצור את תקומת מדינת ישראל. ואם יהלכו אתנו אימים, רק עם ישראל יפסיד, רק הרוח הלאומית תיפגע, החברה תתפורר, אבל אנחנו נישאר נאמנים לכל קודשי ישראל. שחררו חיילי צה"ל כולם ממשימה בלתי אנושית זו, משימה שאין כל קשר עם צה"ל. בקשו-נא מאתנו אהבה, מסירות נפש למען כולנו, עבודה, חסד, הקרבה, הכל ניתן ללא היסוס, ובתנאי שדבר אחד לא תבקשו, והוא, שניטוש תורתנו וערכינו הנצחיים. למענם נהיה תמיד מוכנים להקרבה עוד יותר גדולה, בדיוק כפי שעשו אבותינו כולם, אבותינו אנו, ואבות כל אחד ואחד מישראל החי אתנו כיום.
הרב ד"ר אליהו זיני
ראש ישיבת ההסדר בחיפה
(הדברים על דעתי בלבד)