מאמרים

התקוששו וקושו

'התקוששו וקושו'
 
במאמר שכל כולו מפגן של פטרנליזם מתנשא כלפי 'ישראל השנייה' – שחייבין להודות שעתיק יומין הוא – העמיד בשבוע שעבר הרב יעקב מידן את עצמו לשופט עליון בענייני ציונות דתית, ועל פי פסיקתו של שולחן ערוך עליון אשר מקובל על כל האומה ש'במדינת הגוש', פסל את איתמר בן גביר מחברות באליטה הציונית הדתית הנאורה.
 
לרגע היה מן הראוי להתנחם ולומר: הלא לפני ימים מספר דמויות רבניות אזרחי אותה 'מדינה', העמידו את עצמם כסמכות לא רק לשפוט את ראש ממשלת ישראל, מר נתניהו, וללא כל הכשרה משפטית וכל מידע משפטי בדוק על ידם, ולפני כל משפט, קבעו קביעה עוד יותר מרחיקת לכת, והיא להציע לראש הממשלה להודות בחטאים שלא רק שלא הוכחו עדיין, אלא שהוכחשו ע"י משפטנים הבכירים ביותר בעולם המשפט כפרופ' דרשוביץ ועוד. אולי יסבירו צעדם זה בכך, שכמודעים לריקבון הבוקע ממערכת המשפט הישראלית, ובהצעתם רצו הם למנוע מראש הממשלה את הגרוע מכל. אינני חושב שזו גישה תורנית ראויה. מחובתם של תלמידי חכמים להיאבק נגד הרע, ללחום בעד הצדק והיושר - ובמיוחד עליהם לבקש את הנרדף.
 
על איזה סעיף מכ"ד הסעיפים עליהם חייבים 'נידוי' מהציונות הדתית נתחייב איתמר ב"ג לדעת הרב מידן? ובכן: על תליית תמונתו של ברוך גולדשטיין בסלון! חיפשתי בשו"ע, של הרב ריינס את הסעיף הזה, לא מצאתי, ועוד פחות בשו"ע של הרב קוק. אמרתי בליבי אולי במג"א ובש"ך שלהם, אבל פרט לנאמר לגמרי להיפך ברמב"ם (הל' מלכים פי"א הל"א) ובערוך השולחן (הל' מלכים סי' פא) ועוד, לא מצאתי. אבל די בזה לפני שיאמרו שאני תומך ח"ו במעשה זה, אבל שתי נקודות עלינו לציין. הא': טענתו זו נגד איתמר חופפת למרבה הצער לטענת הכופר המתפאר באתאיזם שלו אברהם בורג, ומה לראש ישיבה ליפול באותה טעות שיפוט? אמנם אפשר לסחוט מרש"י ומפרשנים נוספים ביקורת קשה על שמעון ולוי בגלל 'ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה', אבל אין אחד מהם שהעיז להפוך אותם למאוסים עד כדי פסילת איש התולה את תמונתם בסלונו.
 
הב': למקרא דברי הרב מידן אנו משפשפים עיניים ושואלים: היתכן שמדובר בקביעה הראויה וההולמת ראש ישיבה המקדיש כל כך הרבה מזמנו להסביר לתלמידיו את עומק קביעתם ז"ל 'התקוששו וקושו, קשט עצמך ואח"כ קשט אחרים' (סנהדרין חי.). הלא אם בחציית קווים נאשם איתמר בבית דינו של הגוש, כי אז ניתן להפוך את החיצים הלאה ולהעמיד את בית המדרש עצמו בחציית כל מיני קווים שאחרון מייסדי הציונות הדתית היו פוסלים את עמדותיו ללא כל היסוס. לדוגמא: הסכמת בית מדרשו לגרש יהודים מגוש קטיף, ארץ קודשנו, הפשע הלאומי הנורא ביותר שבוצע ע"י מדינה מתורבתת כלפי אזרחיה, ובניגוד מוחלט לתורת ה' כנפסק בהל' מלכים, תפילה בצוותא במסגד וחלוקת ספרי קוראן לתושבי הכפר שבו נשרף מסגד מבלי שיוודע עד היום מי שרף את המסגד, מתן הכרה לחילולי שבת המוניים באמנה שעם פרופ' גביזון כדי לרצות את החילוניות הגואה, ואיתמר יכול להוסיף על רשימה זו כהנה וכהנה. האם יש כאן שכחת 'אין אדם רואה את נגעי עצמו'?!
 
השיא בכתב האישום היה כי איתמר בן גביר חרג מן האתוס הישראלי! שומו שמיים על זאת! אין אתוס ישראלי, ישנו אתוס חילוני, לפחות למחצה, פרי מעלליו של בן גוריון, תוך רמיסת האתוס היהודי, קרי הישראלי האמיתי של כל קהילות ישראל במהלך ההיסטוריה. רמיסת התורה והקודש היא אתוס ישראלי?! המסמך בטעם 'רוקוקו' הקרוי מגילת העצמאות, הרצוף שקרים וסילופים –וזה לא היססתי לומר בפקולטה למשפטים בת"א בנוכחות פרופ' א. ברק ושר המשפטים דאז– עיוותים המתנגשים חזיתית עם פרי ההתגלות בהר סיני, הוא המשקף את האתוס הישראלי?! חבל על ניצחון יעקב על המלאך! פלא הרב מידן שכח את דברי הנערץ על רבים מבית מדרשו, פרופ' לייבוביץ (כמובן שאינני מזדהה אתם) 'לשם מה לקיים עם "יהודי", שמהותו אינה אלא ריבונות "יהודית", דגל "יהודי", שלטון "יהודי", צבא "יהודי" ושאר האביזרים של הקאניבאליזם הלאומני?'. ואתוס מעוות זה זוכה להכשר מרב המשמש ראש ישיבה?! אני אישית כופר באתוס הזה כפי שהוא, ואני מקווה שהרב מידן לא יפסוק שיש להוציאני מכלל הציונות הדתית, ובפרט שבציונות אני מסוגל ללמד רבים. במקום לדאוג להוצאת איתמר מהציונות הדתית, עלינו, והרבנים בראש, לפעול ללא הרף לעסוק באיחוד כל פלגי הציונות המעיזה לכנות עצמה דתית כאשר היא אכולת שנאה ובוז פנימיים, במיוחד בשעה שעתיד עמנו וגורלו מונחים על כף המאזניים!