מאמרים

תגובתו האצילה של הרב יעקב מדן למאמרי

חברים וקוראים יקרים הי"ו
כפי שראיתם הגבתי למאמרו של הרב יעקב מדן יצ"ו ראש ישיבת ההסדר 'הר עציון'. מי שעקב אחרי המאמר באתר 'סרוגים' נוכח לדעת שיש שהגיבו באופן קשה לדבריי, אבל הפעם אנו זוכים לתופעה כה יפה וכה מכובדת שחשתי חובה תורנית להביאה לידיעת כולכם, בפרט שאנו חיים בתקופה כה קשה מכל מיני בחינות שהביקורת היא התגובה הספונטנית שלנו.
אך הפעם אנו זוכים להתנהגות של תלמיד חכם המראה ומגלה אצילות נפש כראוי לת"ח. באופן מפתיע מאד אולי, הרב יעקב מדן עצמו טרח להגיב למאמרי נגד דבריו והנה תגובתו כפי שפורסמה שם באתר:
תגובה קצרה לדבריו של מוה"ר זיני
הרב זיני הביע במשפטים קצרים את כאבו הגדול על חקירת חיילי צה"ל ועל דבריי בנושא זה. למרות כאבו הגדול דבריו נאמרו בסגנון מכבד והוא נזהר מאד מלפגוע ביריבו, כלומר, בי. מעבר למחלוקת הברורה בינינו, למדתי הרבה מסגנונו המכבד של הרב זיני ומן הדוגמא האישית שנתן, ודומני שבערב ראש השנה לימוד זה חשוב יותר מן המחלוקת בינינו.
יעקב מדן
כל פרשנות מיותרת לאחר תגובתו האצילה.