מאמרים

חומש הראיה לפרשת ויגש

ב"ה
פרשת ויגש/ביאור לדברי הרצי"ה בחומש הראי"ה עמוד 318.(מתוך שיחות הרצי"ה)
מאמר מאת הרב עדיאל עקיבה הכהן יצ"ו


קליפה קודמת לפרי
בטבע יש תכונה מיוחדת שלפני שפרי מגיע לבשלותו, הקליפה שלו מתפתחת יותר והוא גדל ומתפתח בתוכה. אותו הדבר ביהדות. יש כלל שאומר "קליפה קודמת לפרי", כלומר לפני שמתגלה העיקר, הפרי, התכלית, מופיעה קליפה שמסתירה את הפרי. הקליפה בעיניים שלנו היא תופעה שלילית. כמו שישמעאל קדם ליצחק, עשו ליעקב, והמלכים של אדום מולכים לפני מלכי ישראל. מה תפקידיה של קליפה זו?
א. לשמור על הפרי שלא יפגעו חיות או תנאי מזג האוויר

ב. לפתח אותו, לאפשר לו לגדול בשקט ובקצב שמתאים לו.


מדוע יוסף יורד למצרים?
בפרשת ויגש, מתגלה שירידת יוסף למצרים וכל התהליך שעבר עד שנהיה משנה למלך מצריים תפקיד בכיר מאוד, הייתה מעין קליפה הקודמת לפרי האמיתי, שהוא מלכות ישראל בארצו.
מסביר הרב צבי יהודה הכהן קוק:
"היה צורך שיוסף ירד למצרים" – הרי ברור שזה לא קרה במקרה. ברור שההנהגה האלהית גילגלה את בואו של יוסף דווקא למעצמה המצרית. 
 "כדי שיוכשר שם להיות מלך אצל הגויים", 'כי למחיה שלחני אלהים לפניכם', מה שמהווה הכנה למלכות ישראל" – ירידת יוסף למצרים היא הכנה למלכות ישראל של זרע דוד. הכיצד? הרי דוד בא משבט יהודה? אלא, יוסף מפלס דרך לא סלולה, כמו אדם שנכנס לשדה שאף פעם לא הלכו בו לפניו. אין שביל מסודר. כאשר הוא הולך הוא יוצר את השביל שיעזור למי שיבוא אחר כך.
למה חשוב שיוסף יעבור את התהליך של להיות מלך מצריים? כדי שאחר כך, כשנרצה להקים מלכות יהודית מבית דוד בארץ ישראל, הדרך תהיה סלולה ויותר פשוטה. יוסף הוא לא המלך האידיאלי של עמ"י, ובנוסף לכך הוא שליט על עם גוי, אשר "בשר חמורים בשרם". עם שבמהות שלו מתנגד לעם ישראל. 

 
ללמוד סדרי הנהגת המדינה
מה בכל זאת, ניתן ללמוד מההתנסות הזו עבור המלכות היהודית?
ניתן לקבל כלים על מנת לבנות שלטון נכון, המיוסד על אדני הצדק. זו רק "הכנה למלכות ישראל", אבל ההכנה הזו היא קריטית.

ממשיך הרב צבי יהודה ומסביר: "כך במהלך הדורות בגולה, למדנו אצל הגויים סדרי הנהגת המדינה וסדרי הצבא" – לשם מה משה רבינו היה בתחילת דרכו 80 שנה בארמון פרעה, ממלכת כוש ובמדין? לשם מה היה ר' יצחק אברבנאל שר האוצר של מלכות פורטוגל? לשם מה היה השתלם בנימין זאב הרצל בחוקות הגוים? אלו ועוד דוגמאות רבות הדומות לכך, הן הכנות, בשביל לתרום לגילוי הפרי בצורה שלימה ומתוקנת יותר.
אותם סדרי ההנהגה ועקרונות הממשלה "הם הכנה להקמת מדינת ישראל, כינון עם ישראל על אדמתו" כדברי הרב – כל הדברים שלמדנו אצל הגויים, הם הכנה לדבר גדול הרבה יותר שעתיד להתגלות אצלנו, בצורה מתוקנת ושלימה הרבה יותר.
מסופר על החפץ חיים, שאמר לבחור אחד, שלא יבהל מכך שהוא הולך לצבא הגויים, שהרי זוהי הכשרה והכנה לצבא של עם ישראל לעתיד. החפץ חיים נפטר לפני קום המדינה, אבל כבר אז הוא הבין שאם רוצים שיהיה צבא יהודי חזק, צריך לעשות 'קורס השתלמות' אצל הגוים. כמו שאורד ויגנט, המכונה "הידיד", עזר להקמת פלוגות הלילה של ההגנה, וסייע בכך להקמת צה"ל.
 
שתי נקודות לסיכום:

1. כל הדברים שלמדנו מהגויים, הם רק "הכנה", בחינת "קליפה". הם כלים ולא תוכן! "חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין". אנחנו מוכנים להקשיב, לחפש, לעיין ולהתעשר מכל חכמה שיש בעולם, בתנאי שאנחנו מבינים שאנחנו לוקחים מאותה חכמה רק כלים ולא תוכן. "למחיה שלחני אלהים לפניכם", יוסף מכין את הדרך, אבל המלך העתידי של עם ישראל יהיה דווקא משבט יהודה.
2. הקב"ה מנהל את עולמו בדרכים הנשגבים מבינתנו, אך תמיד הם בעלי תכלית גדולה. דברים שעלולים להיראות במבט ראשון מיותרים, כמו לדוגמא קושי מסויים שיש לנו, ומוטל עלינו בלי סיבה נראית לעין, גונזים בתוכם הכנה הכרחית לדברים הרבה יותר גדולים שצריכים להתגלות במקום ובזמן הנכון.

 
שבת שלום