אקטואליה

שאלות בהלכה בימים אלה

ז' ניסן התש"פ

ההתמודדות עם השאלות ההלכתיות או התורניות השונות המתעוררות בימינו טעונה תשובה. נא להפנות אותן לאתר הישיבה.

לכ' חברי קהילתנו ותלמידינו היקרים הי"ו
שלום עליכם,
ימים אלו מעוררים שאלות רבות, לעיתים הנוגעות לנו, לעיתים הנוגעות לשכנינו או לכל מי שזקוק לסיוע או לעזרה. 
במצב זה, כל אתרי האינטרנט ורשתות חברתיות ועוד השתלטו על הצבור כולו, ומגישות מכל הבא ליד ויותר מדיי פעמים תשובות חסרות כל בסיס הלכתי ותורני, ופעמים רבות נובעות מאנשים שאינם בכלל סמכויות ראויות להכריע או להדריך, ואספסוף הקופץ להגדיל את שמו בימים אלה משליט דעות ועמדות פסולות על הצבור כולו.
המגפה הנוכחית הצליחה למוטט את הגלובליזציה העולמית, ולהשיב לכל עם ועם את תפקידו, ודוקא אצלנו בארץ בדרך הקלוקלת הנ"ל ממוטטים כל צבור וצבור הבנוי כקהילה בשם איזו מין 'גלובליזציה' מקומית!! אסור לתת יד לכך.
לכן אני מאד מבקש מכל מי שנושא אחד הלכתי או תורני מעסיק אותו והוא זקוק להכרעה או לייעוץ, שיואיל להפנות את השאלה לאתר הישיבה (לא וואטצאפ) ונשתדל (אני או אחד הרמי"ם) לתת את העזרה הראויה והנכונה עד כמה שידנו מגעת, ולא לסמוך על המתפרסם ברשתות אלו או אחרות. זו עוד ברכה שהמצב הנוכחי מביא אתו: הגיבוש החברתי והתורני!
בברכה רבה לכולכם,
הרב