אקטואליה

טעותו של מר נתניהו

ה' כסלו התשפ"ב

הביקורת על דברי מר נתניהו טעונה התייחסות והרחבה

לפי מה שמפרסם הבוקר ערוץ 7, מר נתניהו קבע שלציונות הדתית 'יש לב גדול אך מוח קטן'. אני נאלץ לחלוק עליו, כי אין זה נכון בכלל, משום שלציונות הדתית אין מוח בכלל!!
א. אין לה מוח, כי היא אינה נוהגת כציונות דתית, אלא כציונות דתית למחצה בלבד.
ב. אין זה נוח לי היום למתוח ביקורת על מי שעמד עשרות בשנים בראש עם ישראל והמוצא את עצמו זה כבר שנים רבות להתקפות פראיות מגועלות של העיתונות ושאר מערכות המדינה, והיום מנסים כולם לרמוס בשפלות שאין לה אח וריע במה שנחשב בעיניהם 'גוויה פוליטית', אבל לא ניתן גם לשתוק. לכן חייבים לומר שאכן אין לציונות דתית מוח בכלל משום שבמשך עשרות בשנים היא מסרה את נפשה עבור מר נתניהו שרמס אותה ואת רוב האינטרסים שלה כל הזמן!
ג. אין לה מוח כי חלקים נכבדים ממנה הסכימו לשתף את עצמם למפלגות המקעקעות את כל יסודות מדינתנו ובמיוחד את יסודות הציונות הדתית (מהרב ריינס ועד הרב קוק) ועוד יותר כל יסודות חזון הנביאים של שיבת עם ה' על אדמת הקודש, והחלקים שבה בממשלה הנוכחית מבססים את חזון חיזוק ישמעאל על אדמה לנו!
ד. אין לה מוח כי לצערי הרב רבים מרבניה כיום אינם מבינים בכלל מה תפקידם האמיתי, ולעיתים הם נסחפים בזרם תרבותי המקעקע כל יסודות התורה וערכיה, באופן שקרני הכבוד לחכמים ולגדולי הרבנים ירדו פלאים עד שהתפקיד העיקרי של רב, שהוא - מנהיג רוחני של הצבור שלו, נעשק מהם או נעזב מהם, וכל העם כולו סובל מהעדר מילוי תפקידה האמיתי של ציונות זו כפי שקבעו הראי"ה קוק זצ"ל, קרי, להיות בישראל מה שישראל הוא בעמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש!
ה. ואין לה מוח כי היא מצמיחה אנשים כח"כ כלפון החסר כל ניסון אנושי ופוליטי והמדליף לכל העם דברים שנאמרו בחדרי חדרים מסתמא בלהט הויכוח, וכך הופכים לשנאה שספק אם יהיה תיקון לה!
והרשימה עוד ארוכה מאד לדאבוננו. 

מזור למצב רוחני פתולוגי נוראי זה, יגיע רק בשעה שישובו מנהיגי הציונות הדתית, ובראשם הרבנים, לדבוק במשנתם של גדולי רבותינו ממשה רבינו ועד הראי"ה קוק זי"ע.

הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
ראש ישיבה גבוהה והסדר 'אור וישועה' - חיפה