אקטואליה

חילול ה' בהאג

ט' אייר התשפ"ד

ההסכמה של מדינתנו להתייצב בהאג ולתת 'דין וחשבון' הוא אחד מחילולי ה' הקשים ביותר שבוצע על ידינו ושכמותו לא ראינו אלפי שנים!

לציין שמדינתנו מפגינה בתחומים רבים אוויליות כרונית, לא יהיה בדבר משום חידוש גדול עבור איש מאמין. אבל כשאוויליות זו לובשת מימדים היסטוריים ובין לאומיים בעלי השלכות מרחיקות לכת, תגובה הופכת למחוייבת המציאות. 
עמנו מצא את עצמו לפני מספר חודשים קרבן לפוגרום אכזרי כפי שזמן רב לא ראינו, ובניגוד לדעות של רבים אין שום קשר בין פוגרום זה ובין השואה, שאני בן קרבן שלה. ופוגרום זה בוצע בארצנו, בשעה שאנו יושבים בה, 'שולטים' עליה, 'מוגנים' על ידי הצבא הטוב ביותר בעולם. איך הגענו עד הלום? אין זה הנושא שבכוונתי לדון בו כעת וכאן. בכל מקרה החייתיות, האכזריות הבהמיות שהתגלו בפוגרום זה דרשו תגובה מיידית וחריפה מצדנו. רגעים ספור העולם הבין שאין אנו יכולים לעבור לסדר היום, אך מתוך הנפש המקולקלת שלהם, האכולה שנאה שורשית ועמוקה כלפינו כפי שהדגיש בין היתר דווקא 'חוזה המדינה' ד"ר הרצל ז"ל, לא נתנה לחוש הצדק לשרוד בלבם של אומות העולם. ועתה הן החליטו להעמיד אותנו במשפט, ואיפה? בהאג, במקום ובארגון שהוקם כדי למנוע שואה נוספת! יש להיסטוריה חוש הומור מקברי בכל הנוגע אלינו!
כרב, החמור ביותר בעיניי איננו העמדתנו במשפט, כי זו התנהגות עויינת אופיינית לכל העמים שונאי ישראל, ובאלפי שנות היסטוריה הועמדנו בדין ולא פעם אחת, אלא החמור והבלתי נסלח הוא ההסכמה של מדינתנו, החסרת שכל באופן כרוני, והשקועה במנטליות גיטואיסטית קיצונית, מנטליות העושה שהיא אינה מסוגלת להחליט החלטה שאינה מקבלת אישור כשרות בד"ץ מהעמים, מנטליות ההופכת את עצמאותנו לבדיחה מרה. 
מדינה נורמלית היתה אומרת לכל העמים: הסו רשעים שכמותכם! להגן על עצמנו אין אנו זקוקים לאישורכם, זו זכות אלמנטרית ובסיסית ובסיס לזכות קיום של כל איש וכל שכן של כל אומה. אבל לאין ערוך יותר חמור יש: אתם שבמשך 2500 שנה טבחתם אותנו, עיניתם אותנו, שרפתם אותנו, הגליתם אותנו, גזלתם את ארצנו, ועד היום אינכם מוכנים להכיר אפילו בהשבת ארצנו לעצמנו, לכם יש זכות להעמיד אותנו במשפט?! אתם רוצחים וחיות כבר 2500 שנה! לנו יש זכות לשפוט אתכם, -ויבא אותו היום שהבטיח הנביא 'ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה' - אבל לכם אין כל זכות כזו. ולפי זה ההסכמה של מדינתנו להישפט בפני העמים היא  תגובה גלותית כרונית אופיינית לבעלי מנטליות מערבית נוצרית מגועלה: על הקרבן לעמוד במשפט?! ולכן היא חילול ה' וכל הקודש!
תתביישו נא מנהיגי מדינתנו!!