אקטואליה

טמטום ישראלי-2

כ' סיון התשע"ד

שלושה נערים לומדי תורה ויראת שמיים נחטפו על ידי חיות פחדניות שאין להן אומץ להתמודד עם חיילים או עם סתם יהודים מצויידים בנשק. והנה שאשה אחת מתועבת, זועבי, המשמשת חברה בכנסת ישראל (!!!) תומכת בהן בפומבי, מחזקת את ידם, ומשפחתה, ביחד אתה ככל הנראה, מאיימת על חיי אחד מבניה, שבאחד הנסים הידועים לנו (עיין גיטין נו.) העיז להרים את קולו למען הצדק והמוסר. למען האמת, היא איננה הראשונה המייצגת מחבלים בתוך המוסד הזה המכנה את עצמו 'כנסת ישראל' (כנראה גויים ואוייבי ישראל מהווים כבר חלק מישראל!?!).
שתומכי מחבלים ואוייבי המדינה והעם משמשים במוסד זה האמור לייצג את עם ישראל, כעובדה, היא אחד מסימני החולי הנפשי הנוראי בו לוקה החברה הישראלית. בכל מדינה מתוקנת, אישיות המגינה על אוייבי העם בפרהסיא, המעודדת אותם והמחזקת את ידם, הייתה  ללא ספק מוצאת את עצמה מזמן מאחורי סורג ובריח, אם לא לפני כיתת יורים ללא משפט. אז מהיכן יונק וניזון חולי זה? ממערכת המשפט (אולי ה'משפח', כדבר הנביא) שבשם איזו שהיא פסידו-'דמוקרטיה' מעוותת, שאינה מסוגלת להבחין הבחנות בסיסיות אלמנטריות, מעניקה לאוייבי עם ישראל ומדינת ישראל מעמד לא רק שווה, אלא מעמד של מנהיגים הקובעים את גורל העם וערכיו. 
לא רק שאין חילול ה' גדול מזה, אלא אין טפשות ואוויליות גדולה מזו. אינני מאמין שימצא אי-פעם חוקר ביו-רפואי, גאוני ככל שיהיה, שיהיה מסוגל למצא תרפייה כלשהי למצב כרוני זה.
מכאן והלאה, אל לנו לבא בטענות לאנטישמים שאמרו לאורך כל הדורות שאנו מהווים גורמים המזיקים לעולם, שאנו נציגי הטירוף והאבסורד. אכן, עם דעות חולניות וחילוניות כאלה, אין לנו אלא להודות, שהם צדקו, לכל הפחות לגבי כל אלו שמתוכנו חושבים באופן עקום זה.