אקטואליה

נבזות: הממשלה מעצבת אוסלו ג' בקהיר

ט"ו אב התשע"ד

מלחמת 'צוק איתן' התנהלה למעשה בין שלושה גורמים. הראשון, החמס, עמלק דורנו, אך חדור אמונה עמוקה בדרכו, ואמונה עמוקה ב'אללה'. השני, המבדיל, חיילי צה"ל שלחמו בעוז ובגבורה נפלאה מול אותן חיות אכזריות צמאות דם. חיילי צה"ל אלה רוממו את העם למדרגה נשגבה שזה אולי מאות בשנים שלא ראינו כדוגמתה, איחדו את כל העם מאחוריהם, ביטלו את כל המחיצות, החדירו אמונה רבה ועמוקה בכל השדרות, ובאמונה בה' עצומה ואצילה, במסירות נפש עילאית, חירפו את נפשם למען עם ה', עמו, ארצו ותורתו. מחזה מרהיב נפש, שבע"ה לא יישכח זמן רב מכל בני עמנו.
והגורם השלישי, ראש הממשלה, שר הבטחון והרמטכ"ל, שלוש דמויות מרכזיות בחיינו הלאומיים, שלצערנו הפגינו רפיסות נוראה, חוסר כל אמונה בעם ה' וביכולותיו, התמלאו פחד ורעדה מפאת אותן החיות של החמס, ומתוך רצון לחוס על חיי חיילינו, התקפלו בכל החזיתות, בפחדנות המעוררת פלצות. מתוך אי-הבנה מוחלטת של כל המתרחש במזה"ת, אי הבנה מוחלטת שהלוחמים כאן לוחמים תמיד מטעמי אמונה ודת, מתעקשים באיזה שהוא עיוורון מערבי כרוני (שאכן מגולם היטב באותו פסל שעיניו מכוסות בבד, באמצעותו הקפיאה הנצרות את היהדות) לטעון שאין מימד אמוני לסכסוך, ושמדובר במאבק גיאו-פוליטי איזורי. שלושת האנשים האלו מנותקים ממש. על זה יש להוסיף, שהם, חבריהם ויועציהם לא הצליחו להפנים שמדינת ישראל היא מדינה עצמאית, או לכל הפחות אמורה להיות עצמאית, קרי, אמורה לחשוב במונחים המעניקים לה עצמאות. אבל לא כן הוא במנהיגים חדורי תפישה חילונית: כמו שבגלות, חיינו היו תלויים לנו מנגד עפ"י גחמות הפריץ המקומי, כך עדיין היום הם מנתבים את חיינו עפ"י הגחמות של אובמה האנטישמי (לפני היבחרו הוא כינה את הפוליטיקה האמריקאית במזה"ת ה'מורסה' של הפנטגון).
ומה עשו ב'צוק איתן'? פשע נורא! לא רק שמנעו מצה"ל להביס את עמלק, אלא הזינו את האוייב במאות משאיות אוכל בכל יום, בניגוד לכל שכל, לכל יושר, לכל הגינות, ובזה הגבירו את הסכנה שריחפה על חיילינו הנעלים והנפלאים. הם מנעו כניסה והשתלטות על עזה, כביכול מחשש לאבידות כבדות, אך האמת היא שמחוסר אמונה הם אינם מסוגלים לחיות עם הרעיון שרצועת עזה היא חלק אינטגרלי מא"י, ולכן הם אינם מוכנים לשלוט בה ולהשליט בה סדר. והם המשיכו לספק מים, חשמל, מזון ואף שלושת אלפים מנות דם! איפה שמענו שערוריה כזו?! יורים באוייב כדי להשמידו, ושולחים לו מנת דם לרפאו?!? טמטום כזה, אטימות כזו, עיוורון כרוני כזה, רק מדינת ישראל הייתה יכולה להמציא!!
יוצאים לגבות 'מחיר' מהחיות שרצחו באכזריות שלושה פרחים, בחורי ישיבה תמימים, ומה התוצאה? מציעים לרוצחיהם ולשולחיהם נמל ימי!! אפילו השטן עצמו, מאז בריאת העולם לא הצליח להגות רעיון מקיאבלי, אכזרי, אבסורדי, מקומם, ועיוות מחשבתי כזה!!
כך נוצר דה-פקטו ריקוד על דם חיילינו הקדושים. כי הטריומוירה (TRIUMVIRAT) 'ביבי, בוגי וגנץ' שמנע מחיילינו נצחון על אוייבינו, העמידו אותם למעשה בסכנה מתמדת, והביאו לקרבנות שחלקם היה אפשרי למנוע. על עוולה זו, הוסיפו עוד פשע. מתוך 'הפסקת אש אחרי הפסקת אש', הם איפשרו לחיות החמס להתארגן מחדש, להכין ציוד נוסף, אספקת נשק נוספת, ולהסתתר ולהתחפש בדרכים נוספות. ומה הייתה התוצאה? אחרי כל הפסקת אש נפלו קרבנות רבים עוד יותר מבמהלך המלחמה עצמה!!
ב"ה, כאיש אחד התייצב כל עמנו בקו ראשון ללא היסוס, וחלוצי הצבא דתיים, מסורתיים, עולים חדשים, ויהודים פשוטים, מתוך אמונה עצומה, הקריבו את הכל למען עם נבחר זה ללא כל חשבון, והתגייסו לשם השמדת אוייב אכזר זה, ועתה האם ראוי שהתוצאה תהיה הענקת מדינה להם, באמצעות אבו-מאזן יש"ו, שמחא כפיים ושמח לאורך כל המלחמה הזו בכל פעם שהחמס פגע בנו, וייעקרו בגלל זה יישובי יו"ש שטובי בניו נמצאים או נמצאו בקו ראשון?! וכל זה מפאת פחדנות חולנית אובססיבית, פחדנות המעוררת סלידה, והיא כולה חזרה לגלות מלאת הפחדים?!
ואני לא מדבר עוד על הרשעות של ההפצצות בעזה. הלא מה הפציצו שם? השכונות העניות של פשוטי העזתים, שטחים ריקים, בתים ריקים ממחבלים. אינני בא ח"ו לנקות אותם מפשע ולהפוך אותם, כפי שעשו טפשים כרוניים בהגדירם 'חפים מפשע', כי הם שותפים מלאים לפשעי החמס, לא רק באשר הולידו אותו, אלא באשר הם מזדהים איתו מכל הלב. אך נבזות היא זו, שלא הפציצו בתי מלון, את השכונות היוקרתיות, ואת ראשי החמס!! מזל גם שלא ניתן לשלוח בשיחה מן המטוס תחבושות ושאר ציוד רפואי, ואוכל, כי אז היו שולחים את זה לכל אנשי החמס לפני הפצצתם! אלו שנתנו הוראות אוויליות כאלה הם חולי נפש כרוניים!!
ואין צל של ספק בעיני כל בר דעת, שאותן פסיאודו-הפסקות אש, אותם תחנוני ממשלת ישראל בפני החמס להפסיק את האש, היו דרכים שונות ומגועלות לבסס משא ומתן עם עמלק, ולהעניק לו מדינה, במסווה של מדינה ל'מתונים החילוניים', כגון אבו מאזן יש"ו, רוצחן של עשרים ושש הבנות במעלות (ועוד היד נטויה ח"ו), לעקור יהודים מארצם וממולדתם אחרי אלפיים שנות גלות, ואחרי קרוב ל-1400 שנות טבח של הערבים בנו ובאבותינו, בארץ קודשנו ובכל שאר הארצות בהן התגוררנו!
ואנו משתומים: מהיכן באה כסילות כזו? מהיכן יונק רצון התאבדות זה? אין דומה לו בעיניי, אלא רק אותה תגובה אומללה של היהודים ה'ייקים' בהגיעם לאושוויץ, שכאשר אמי ושאר חברותיה ממרכז אירופה (וביניהן אמו של הרמטכ"ל) הודיעו להם שכאן משמידים יהודים, לא היססו לדחות זאת על הסף, כדבר בלתי אפשרי ושלא יעלה על הדעת כלפיהם, 'אזרחי גרמניה' הנאמנים והמסורים! ההמשך ידוע.
צעקנו בדיוק את אותן הצעקות ערב אוסלו א', וערב אוסלו ב', וערב ההתנתקות הנפשעים, ולא רק שלא האזינו, אלא איימו עלינו, דחו בזלזול טענותינו המתבררות כיום כברורות מאד. ועתה, במקום להעמיד במשפט את שמעון פרס, יוסי ביילין, אריה דרעי, ושאר חברי הכנופיות האחראיות על פשעים אלה, חוזרים כיום, כ'כלב השב על קיאו' (משלי כו), על קטסטרופה דומה, רק מפחד לשלוט בארצנו ביד רמה, מתוך בטחון בה' (ואף בעצמנו למי שיש בו שאר רוח), להודיע לעולם כולו שזו ארצנו שאליה שבנו בחסדי ה', בניסים עצומים כהבטחת הנביאים, והם מכניעים את עם ה', את גבוריו, חייליו, בניו וכל היקר לנו, לפני חיות אכזריות שבטעות הן בדמות אדם, שהמקום היחיד המתאים להם הוא גהינם, ושוב צה"ל המביס את האוייב, מתנהג כ'נעבעך' וכמובס! הנהיה כדבר הזה או הנשמע כמוהו (דברים ד,לג)?!
הרוב המוחץ של עמנו מתנגד בכל תוקף לפשע חדש זה, ולא רוצה בו. עליו להרים את קולו נגדו, ולצאת חוצץ לפני שכל המדינה הזו תתמוטט ח"ו, צבאית, חברתית, אנושית ומוסרית! לכן, אני מרשה לעצמי לקרא לכל מי שעתיד מדינתנו ועמנו יקר ללבו להרים בכח קולו, שלא יישנו הפשעים של אוסלו ודומיהם. ואם כן, נעשה, בע"ה הקב"ה יהיה בעזרנו, ומדינת ישראל תישאר תפארת העמים.