אקטואליה

מדינת ישראל והדתיים

ט"ז תמוז התשע"ח

מדינת ישראל תגיע למנוחה ולנחלה כאשר כל הדתיים יהיו מתוקנים, כי אז כל הצבור בארץ יהיה מתוקן

לכל החברים שלום עליכם,
בהמשך לכל המאבקים שלנו, עלינו להביט נכוחה על כל המתרחש, ולשפוט אותו בצדק. שני אירועים חמורים ביותר התרחשו השבוע.
הראשון:
שרת המשפטים, בהמשך למאמציה להוציא את מערכת המשפח משפל המדרגה אליה הגיעה, ועל מנת לקרבה למערכת משפט מתוקנת, התאמצה להעביר החלטות לגבי יועצים משפטיים במשרדי ממשלה. ואם הבנתי טוב, הכל הוא לטובת כל אזרחי המדינה, באופן שהיועצים ידאגו לקיום החלטות הממונים עליהם מטעם הצבור, ושלא יהוו גייס חמישי בתוך המשרדים. ומי ניסה ומנסה לחבל ביוזמה ברוכה ומתבקשת זו? אליקים רובינשטיין והיועץ המשפטי מנדלבליט, קרי שני אנשים דתיים שהיו אמורים לשאוף להגשמת היושר והצדק!!! אך לא! הם התייצבו לצד כל הג'ונטות המנסות לשלוט בעם בניגוד לרצונו, והמתאמצים שיטתית להשליט עליהם את שאיפותיהן הרקובות, האנטי לאומיות, האנטי דתיות ועוד.
השני:
התקיים אתמול בכנסת דיון, שבו השתתפו חרדים, ערבים ושמאלניים קיצוניים שחברו יחדיו, תחת הנהגתם של ח"כ יהודה גליק ומשה פייגלין, כאשר מגמת הדיון הייתה להביא לידי כך שהשירות בצה"ל יפסיק להיות חובה - כדי לא לפגוע בחירות האזרח -, אלא שכירי חרב כבארה"ב ואירופה! שומו שמיים על זאת! בושה וחרפה לכל המשתתפים הבזויים, ההורסים את עם ה', ההורסים את גיבוש העם, את ההשתפות העמוקה הנשמתית הבאה להגן על עם ה', עבריינים על התורה. לא נוצרה עדיין מילת גנאי הראויה דייה, כדי לגנות שאיפתם הפסולה הזו. כל מי שהעלה רעיון כזה, אין בו שום יראת שמיים, שום הגינות, שום הבנה של עם ישראל, ושום הבנה של דבר ה' ורצונו, ופשיטא שהוא אנוכי גס ובזוי, הבונה על הכסף כדי לשעבד אידיאליסטים או עניים להגנה על חייו וחיי משפחתו, לקנות חיים בכסף, ולהפוך אותם אידיאליסטים ועניים לבשר תותחים במקומו! בושה וחרפה לכל הדתיים למיניהם  שהיו שותפים לרעיון זה.

עם דתיים כאלה, מי זקוק לאוייבי תורה ולשונאי תורה עוד?! עלינו המכנים את עצמם 'דתיים', 'חרדים' ועוד כל מיני כינויים, להוות דוגמא בכל הנוגע לכל ערך, לכל מטרה נשגבה, לכל שאיפה אצילה, לכל ישרות ולכל הגינות, ואז, ורק אז, תהיה כל החברה הישראלית בארץ מתוקנת להפליא. לא מתוך התחשבות במה שיאמרו אלו או אחרים מתוך עמי הארצות או שונאי תורה, אלא מתוך התחשבות בדבר ה' ובדבר חכמיו הגדולים שבכל דור ודור.
יבא היום ונזכה לראות את הארץ מטוהרת מטומאת מחשבותיהם, כדברי הנביא 'למען טהר את הארץ'. בינתיים, אלו הם יסורי ימות המשיח שיהפכו לששון ולשמחה.