אקטואליה

'אקטואליה' אך הפעם בענייני פסח

י"ד ניסן התשע"ט

על איסור הקטניות בפסח

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים המאמרים הטוענים שהקטניות אסורים ליהודים הנוהגים מנהג אשכנזי. עמדה זו שהופצה בזדון על ידי דמויות המעוניינות לעיתים להעמיק קרע בין עדות או המעוניינות למחוק תרבויותיהן של קהילות מסויימות, היא סילוף מחפיר של האמת. רוב הקהילות הצפון-אפריקאיות לא אכלו קטניות יבשים (דרך אגב: ועוד הרבה חומרות נהגו בפסח ג"כ), ואכלו רק קטניות טריים משום שהם ירקות, וכל החומרה הזו משום שהקטניות היבשים נמכרים בשקים המשמשים גם לקמח, לסולת ולכל שאר איסורי חמץ החמורים. בעייה זו חייה וקיימת עד היום. השקים ממשיכים לשמש לקמח ועוד.
וכל זה מבלי לדבר על סיבות נוספות למנהג  איסור זה, כגון העובדה שאיסור קטניות הוא גם משום שזה מאכל עניים ואין עניות במקום עשירות של החגים. ומרן הרב חיד"א הזכיר מנהג לא לאכול קטניות כל יום שאין בו תחנון מהטעם הזה עצמו.
לכן כל הפטפוטים בימינו על נושא זה הם חסרי כל ערך, ואפשר בשקט ובשלווה להישאר שבעת ימים בלי מאכל עניים ופלחים זה, וב"ה הברכה האלהית על עמנו בארץ ישראל כיום הביאה לידי כך שרוב הצבור זקוק לחודש הרזייה כדי להשתחרר מעומס ועודף האוכל שבפסח, אז אין מה לבכות ב"ה ויש די והותר ודיינו להודות לה' על הברכה עד בלי די.