אקטואליה

הודעה לכל הצבור היקר ולכל ידידינו הי''ו

כ"ד אדר התש"פ

הנחיות והדרכות לקראת שבת קודש זו.

חיפה, ערב שב"ק פרשת החודש השת"ף
  
לכ' בני קהילתנו היקרים וידידינו די בכל אתר ואתר הי"ו
שלום רב לכולכם,
 
לאחר התלבטויות לא מעטות ראיתי לנכון - והכל כדי למנוע פגיעה בריאותית מכל איש - לאפשר רק מניין אחד שעיקרו רק רבנים (היה בלתי אפשרי להזמין רק רבנים כי חלקם בבידוד בעצמם). הם יקיימו את התפילות בשבת בשם כולנו, בקריאת התורה יתכוונו להוציא את כולנו ידי חובה (יש מספיק פוסקים גדולים מדורות עברו החושבים כך), וכך הקהילה תצא ידי חובת הקריאה כולל קריאת פרשת החודש.
מצידנו, כל אלו הנשארים בביתם, עלינו לעשות דבר מה במקום נוכחותנו במניין, והוא ללמוד עם כל המשפחה את פרשיות השבת (לפחות חלקים ממנה), במיוחד פרשת החודש שמזמינה אותנו להיבדל מטומאת מצרים ומכל תועבותיהם, ובפרט שמפורש בתורתנו הקדושה (בראשית פרק י פסוק ו) 'וּבְנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן’, והנה מתברר (שם, י, טו) שוּכְנַעַן יָלַד אֶת צִידֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת חֵת:’, ומי יצא מכנען? גם על זה אנו זוכים לתשובה מעניינת (שם י, יז): ‘וְאֶת הַחִוִּי וְאֶת הַעַרְקִי וְאֶת הַסִּינִי:’!!! אתם נוכחים לדעת שה' הַסִּינִי' הוא אחיין של מצרים ובנו של כנען!! וכמפורש בתורה: 'כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו'! והמשכיל יבין.
ראו נא לכמה פלאים נזכה בשבת זו:
לא תהיה כל תחבורה צבורית. וסביר להניח שכמעט כל תחבורה פרטית גם היא לא תהיה. אין לנו הזדמנות טובה יותר כדי ללמד לילדינו מהי קדושת השבת וימים טובים כשהיא נשמרת כדבעי!! עשרות בשנים אולי, ומסתמא מאז קום המדינה לא זכה עמנו לראות במו עיניו (ובמיוחד צעירי הצאן שגדלו כבר באווירה של חילוניות פושה, ולא זכו להכיר שבת יהודית אמיתית) שבת בשלמותה ובטהרתה!
גם מבחינת התפילה: עד היום היו הורים נאלצים ללחום נגד אי אלו ילדים מרדנים שהתקשו לבא לבית הכנסת. עתה הקב"ה זיכה אותנו בהסתגרות, מי מעט ומי יותר, וצעירים אלה מתחילים להעריך את היכולת לצאת לעולמו של הקב"ה, וגם להעריך את הברכה שיש ביכולת ללכת להתפלל בכלל, ובפרט בבית הכנסת.
מבחינה חברתית: כנראה בפעם הראשונה, הצעירים וכולם יחד אתם, יתחילו להפנים את הקשר בין איש לרעהו, הברכה שבו אבל גם הסכנות שבו, הצורך שבו אבל גם המגבלות שיש להטיל על קשר זה. בפעם היחידה והמיוחדת הזו, הם יוכלו להבין עד כמה אי הקפדה על פרט קטן (שמירה על נגיעה, על דבור, עלח קירבה) יכולה ומסוגלת להפוך עולמות לרע ומסוכן. כך יוכלו להבין לא מעט מדרישות ההלכה היורדת לפרטים דווקא בגלל החשיבות של כל פרט ופרט. הם יוכלו להבין כמה כל פרט זקוק לכלל, ולכן החשיבות הגדולה של הכלל: רופאים, אחיות ועוד עומדים לשירות כל הצבור במסירות אין קץ שבלעדיה היתה יכולה להיות ח"ו קטסטרופה. המדינה דואגת למובטלים כל מה שהיא יכולה, וזה לא מעט. הערבות ההדדית כמה היא חשובה חיונית!! כל העם מגוייס מראש הממשלה ועד האחרון שבתוכנו להגן על כל העם, כמה נפלא ופלא הוא החינוך היהודי התורני הזה של דורות!!
הצעירים שהלכו להשתולל בפרו ובשאר מקומות מתוך ריצה מטורפת לטיולים מענגים קראו 'הצילו' לאחיהם ולהוריהם שבארץ, והמדינה שולחת להם מטוס חינם להחזירם הביתה!! אז כמה טוב שבת אחים גם יחד ולהיות בארץ ובחיק המשפחה יותר מכל מקום אחר בעולם, כולל היערות, הנהרות, ההרים ועוד המופלאים והמרשימים שבקצה העולם! רצונם להימצא כאן, מוכיח לכולם כמה הם יודעים היטב תמיד בלבם שטוב להיות בארצנו ובתוך בני עמנו יותר מבכל מקום בעולם!!
וכמובן זה הזמן להסביר לכל צעיר: ראה נא כל העולם כולו עם כל התקדמותו המדעית, הטכנולוגית, האנושית ועוד, אינו מסוגל להתמודד עם נגיף קטן שהחליט הקב"ה להשתמש בו מסיבות אשר לו!! ולכן, עליך כל צעיר, להתמלא אמונה בהקב"ה בכל צעד ושעל, בכל מעשיך, לדעת שרק הוא מחזיק ברסן העולמות כולם, ושהברכה וההצלחה תלויים רק בו. ואם רק עבודתו באמונה ובתמימות היא המפתח לכל חיים, ובמיוחד לכל חיים מאושרים.
 
 
מבחינת ההנחיות לקהילה:
כפי שפורסם לכם אני מבין, יתקיים רק מניין אחד של 'רבנים' בשם כולנו. רק מי שהוזמן שם ישתתף בו, והם יתפללו עבורנו כולם בכל מה שטעון יציאה ידי חובתנו, כגון קריאת התורה, הפטרה, קדושה ועוד. רצוי שכל אחד מאתנו ישתדל להתאים את תפילתו לתפילה הצבורית הזו, כהוראה התלמוד והגאונים להתפלל במקומנו בדיוק בשעה שהצבור מתפלל כדי שהדבר יחשב תפילה ביחד עד כמה שאפשר.
ההגבלות האלו שאנו מקווים שלא נצטרך אותם בשבועות הבאים, הם הזדמנות לכולנו להטיל על עצמנו המשמעת הדרושה לטובה כל עם ישראל בכל מקום שהם, ולכן הם יעזרו לנו להטיל על עצמנו משמעת בעבודת ה' גם כן.
ובערב פרשת החודש, ראוי להדגיש ש'החודש הזה לכם ראש חודשים' אומרת לנו שאין אנו כפופים לשום עולם חיצוני, לשום תרבות, לשום מקום ואפילו לא לשום זמן, אלא רק למה שיוצא מתורת ה' בגרונם של כל חכמי ישראל לדורותיהם (הסנהדרין הוא הצינור לדבר ה'). הסדר העולמי תלוי בנו תוך תורה. והעובדה שפרשיות הקמת המשכן ופרשת החודש נפגשים, הם לע"ד סימן שהקב"ה רוצה להשרות שכינתו בתוך עמנו, ויה"ר שנהיה ראויים כולנו לכך.
שבת שלום מבורך לכולכם ולכל עם ישראל די בכל אתר ואתר ומתוך תורה לכל בני הבית,
הרב

בהזדמנות זו עלי להודיע שחברים יקרים מהקהילה הקימו קרן עזרה כלכלית למי שפאת המצב הקשה ימצא את עצמו בפרט ערב חג הפסח בבעייה כלשהי. ברכה גדולה ומיוחדת מגיעה ליוזמים אלה. וכמובן אנו מזמינים כל מי שיכול גם הוא לתרום לקרן שיעשה זאת, ותבא עליו ועל כל הנלויים אליו ברכת טוב. פרטים טכניים וגם הלכתיים יתפרסמו אחר שבת ב"נ.