אקטואליה

פעם נוספת חרפה

כ"ה אייר התש"פ

מרצע השנאה לעצמאות עם השם בארץ ישראל ולגאולתו יצא שוב מהשק.

המרצע יצא מהשק. מתברר שיש חוגים שהגלות אהובה עליהם כל כך, שהם אינם מסוגלים לחיות בלי שגויים ישלטו בהם, זכר לפריצי תקופת הביניים (יש כנראה איזו שהיא מצות זכירה כזו, לא ידועה לנו). כתוצאה מכך הם מסרבים לקיים דבר ה' של כיבוש הארץ בכל עת ובכל שעה (כפסיקת הרשב"ץ ועוד) והם מתנים החלת הרבונות על א"י בהסכמתם של גויים, יהיו אלה ידידי ישראל הנאמנים ביותר. לתועבה כזו לא פוליטיקאי צריך להשיב, אלא רבנים, ולכן אני מגיב. עוד מתברר שפוליטיקאי חסר דעת יוצא הבוקר להגנה על עמדה מתועבת זו, והולך ונתלה בדברים שנאמרו בעבר והוא מצהיר "הדרישה של גפני להסתייג מהסיפוח רק בהסכמה אמריקנית היא לפי מורשת הרב ... שצריך הסכמה מהאומות". ואותו פוליטיקאי אינו מצליח להבין שדבריו הם כל כולם חילול ה' כדבר הנביא יחזקאל (ועוד מחרת פרשת בהר בחוקותי, עיין באו"ח בויקרא כה-כה) ואינו מסוגל אפילו להבין את הסתירה הלוגית ולכן גם האוויליות שבהם: הוא מוכן להחיל רבונות אם הגויים מסכימים! אז איזה ריבונות היא אם היא תלויה בגויים?!
הבעייה הגדולה של האנושות היא שהאוויליות לא הצליחה מעולם להמית איש!
ועתה לרעיון עצמו. פוליטיקאי זה תולה את עמדתם בתלמיד חכם מפורסם שאינו עוד בעוה"ז, מבלי לדון בכלל בעובדה שגם דעתו של אותו חכם היתה מושתתת על 'שלושת השבועות', שאפילו רבותיו של אותו חכם קבעו ב'כנסת הגדולה' בשנת 36 למניינם שפג תוקפן! אינני מדבר אליבא דספרדים שגדוליהם כינו את 'שלושת השבועות' המפורסמות האלה בשם 'ציפצופי עופות' - דבר שהפוליטיקאים הפסיאודו ספרדים של ש"ס מסתירים מרוב העם - אלא אפילו אליבא דגדולי חכמי האשכנזים המחמירים אין כיום מקום לחשש משלושת השבועות חוץ מלדעת האדמו"ר מסאטמר! ואינם מבינים שדוקא אם נתלים בדעת אותו אדמו"ר, אין להם זכות לחיות במדינת ישראל שהיא כל כולה עבירה לדעתו על אותן שלושת השבועות! וכל שכן שאין להם זכות להשתייך למנגנוני המדינה.
מצד גפני אין מה להתפלא, שהרי כבר לפני שלוש שנים הוא לא היסס להודות שדעותיו שמאלניות, מה שאין בו פלא מצד מי שכל חינוכו התורני הוא אנטי לאומי חולני כרוני. מי שאינו מבין שעמדות כאלה הן עמדותיהן של 'מרצ' רק עטופות בעטיפה דקה של תורה, אינו מבין דבר במתרחש בארצנו ובדורנו. ואחר כל זה מעיזים להתלונן על העויינות לתורה מצד השמאל הישראלי. היכן ההגיון?! והיכן הפקחות?!