אקטואליה

בנוגע לפירסומים הנוגעים לכשרות בחיפה

כ"ט כסלו התשפ"א

כל מה שפורסם באמצעי התקשורת בנידון זה אינו אלא הוצאת דיבה

חיפה, ראש חודש טבת אשת"ף
הבהרה לתושבי עירנו חיפה הי"ו
אתמול בכנסת ובערוצים שונים פורסם על ידי אי אלו חברי כנסת ביחד עם גופים ככל הנראה אינטרסנטים שלא ניתן לסמוך על שום כשרות בחיפה והאיזור מפאת התנהגויות בעייתיות ואולי אף מעבר לכך של משגיחים מסויימים. הדברים הדהדו באוזניהם של רבים שהכשרות יקרה לליבם, והם פונים אלינו כרבנים לדעת על מה המהומה והאם אכן נכון שלא ניתן לסמוך על הכשרות בחיפה.
לצערנו הרב אין כיום רבנים ראשיים לטפל בנושא זה, ומאידך לא ניתן להשאיר את הצבור ללא הבהרות בנידון. איש לא הסמיך אותי לענות לכולם, אך אני ממונה על קהילה שלמה הי"ו ועל ישיבת ההסדר שבחיפה. בתוקף זה מחובתי היה לברר האם האשמות אלה מבוססות. נושא הכשרות הוא נושא שאני עוסק בו כבר למעלה מארבעים שנה, כרב הטכניון (שם מצויות עשרות מסעדות ושאר מקומות אכילה המשרתים רבבות אנשים) וכמו כן במסגרות נוספות. לא הייתי זקוק לשום בירור כדי לדעת שהדברים הם בבחינת הוצאת דיבה בזויה. קודם כל משום שהכשרות של הטכניון כבר הייתה נחשבת תמיד (ועל ידי הרבנים הראשיים של חיפה דאז) ככשרות המהודרת ביותר של חיפה, וכך היא ממשיכה תחת השגחתו של מי שממשיך במקומי הרב ד"ר א. דוקוב יצ"ו, ודי בזה כדי להראות באיזו חוצפה מעיזות דמויות בכירות במדינה לא רק להעמיד את עצמם כרבנים ראשיים של העיר, אלא חמור מזאת, להוציא דיבה כאחרוני העיתונאים הבעייתיים! 
אבל כמובן לא היה די במה שהטכניון מעיד בעיניי, ולכן ערכתי בדיקה אצל הסמכויות של הכשרות באיזור, שהיא כולה תחת השגחתו של תלמיד חכם, איש שכולו יראת ה' וישרות נפלאה, כב' הרב אלמלח שליט"א – רבה הראשי של העיר עתלית יע"א, ושמונה ע"י הרבנות הראשית לישראל לטפל בכל הכשרות של חיפה והאיזור. והעובדות הן כדלהלן:
 בינואר 2020 (שימו לב, חלפה מאז כמעט שנה שלמה!) פרסמה הרבנות הראשית דו"ח על ידי אגף הכשרות וצויינו, בה צויין שכ-38 מקומות אכן נמצאו בעייתיים בחיפה, אך רק 38 מתוך 520 בעלי תעודת הכשרות שבאיזור! אם כן, מבלי לזלזל במה שטעון תיקון יסודי, הבעייתיות מקיפה רק כ-7% מהמקומות. בדו"ח הנ"ל צויין עוד שמספר אנשים בעלי נורמות עבודה פסולות נמצא כ-8, מתוך 222 משגיחים, וכן גם 4 מפקחי כשרות. על זה יש להוסיף שמאז חודש ינואר הצליח כבר כב' הרב אלמלח שליט"א לפתור את הבעיות ב-37 מקומות בעיתיים.
ואנו עומדים משתוממים: 7% נמצאו אז בעיתיים ותוקנו כמעט כולם, ומעיזים להשמיץ את כולם, ללא כל הבחנה, ללא כל זהירות, ללא כל רגישות, ללא הבנת הנזק שייגרם גם לבעלי העסקים וגם לקונים, וכל זה בשעה שהנגיף הרס כבר את כלכלתם ופרנסתם של רבים מאד! ונבחרי צבור מתיימרים לפעול בדרך פסולה ורקובה זו בשם כביכול דאגה לכשרות, תוך עבירה ומן החמורות על התורה?! שומו שמיים!
יש להוסיף שמר יואב רמתי, חבר עיריית חיפה כבר פעל לעזור בפתרון הבעיות לפני כמה חודשים ובתיאום עם הרב אלמלח כמובן. לכן, על כל יהודי שכשרות יקרה ללבו, יכול להישאר רגוע, ולדעת שהכשרות היא בידיים נכונות, והוא יכול לסמוך עליה בשקט מוחלט.
בברכה רבה,

הרב