אקטואליה

קראית המגילה בשנה מיוחדת זו

י"א אדר התשפ"א

לא כל אחד זוכה למצא על ידו קריאת מגילה מפאת חוסר מקום הנובע מהגבלות בריאות אלה או אחרות, לכן הנני עורך איזה שהוא סדר עדיפות הראוי לכל בני קהילתנו או לכל מי שאין לו רב להדריכו.

שלום רב לכולכם הי"ו,
1. כל מי שיכול לבא לבית הכנסת ולשמוע מקרא מגילה כרגיל בכל שנה, חייב לבא ולשמוע אותה בבית הכנסת.
2. קריאת מגילה ב'זום' פסולה לחלוטין לכל מי שיכול לבא לבית הכנסת, וזה בניגוד למה שמפרסמים אי אלו דמויות המעמידות עצמן סמכות על חצי עם ישראל ומפרסמים פסקים חסרי כל אחריות רוחנית וחינוכית (ואין זו הפעם הראשונה שהשתוללותם גורמת נזקים כאלה).
3. מי שבבידוד או חולה ל"א, אבל יודע עברית, יכול לקרא את המגילה כולה מתוך תנ"ך מודפס לאחר שיברך את הברכות שלפני הקריאה (אסור לו לברך את הברכות שלאחר הקריאה). 
4. מי שבבידוד או זקן או חולה שאינו יכול לצאת מביתו, רק אז יוכל לשמוע ב'זום' אבל רק אם אין מי שיכול לקרא לו.

לגבי סדר הקריאות בקהילתנו הכל יפורסם בע"ה היום, סדר ושעות, ובע"ה לא יהיה איש או אשה שלא יזכו לשמוע מגילה כדין וכהלכה.

בברכת פורים שמח לכם ולכל בני ביתכם,
הרב