אקטואליה

שיעור קטן בהבנת ההגשחה האלהית

כ' אדר התשפ"א

אמונה דורשת מאתנו לעקוב אחרי התערבותו התמידית של הקב"ה בכל המתרחש עם עמנו. ההחלטת של פושעי האג אינה מקרית, ולכן יש להבין אותה.

מפאת עומס אין בכוונתי לפרוש כל היריעה הנדרשת כדי להתייחס להחלטה זו של רשעי העמים שבהאג, זה יעשה בע"ה מאוחר יותר. אבל דבר אחד חייב להיאמר לכל ירא ה', והוא החלטה פושעת זו אינה מקרית, ואין לנו סימן גדול מזה: היא באה בדיוק מחרת היום בו יצאה ההחלטה הנפשעת לא פחות מהבג"ץ בנוגע להכרה ב'גיורים' שאין בהם כל ערך.
התגובה האלהית הייתה מיידית: מערכת המשפט הישראלית העמידה על ספסל הנאשמים את כל הצבור ירא ה' הנאמן לדבר ה' מדורות עולם, וטענה שאין לו ולרבניו ודייניו כל זכות לשלול מגויים את הזכות להימנות על עם ה', ובית המשפט (והמשפח) בהאג מעמידה על ספסל הנאשמים את מדינת ישראל באשר הוא טוען שאין למנהיגי המדינה והצבא זכות לשלול מ'פלסטינים' את הזכות להימנות על בעלי אדמת ארץ ישראל (הם אולי גורסים 'ארץ ישמעאל'?!).
בלשון אמונית: רקבון מוסרי בנו מזמין רקבון מוסרי בעמים!