אקטואליה

מנטליות גלותית

ז' אייר התשפ"א

אתמול ראש ישיבה הותקף ביפו על ידי ערבים, ומה התגובה? הזמנה להתפלל למענו!

למחרת יום העצמאות, מן הראוי לומר שיש קצת מן הצדק במה שטוענים שונאי ציון הדתיים, לפיו אין אנו עצמאים בארצנו, אך ח"ו לא מטעמם ונימוקם אני טוען זאת, אלא מטעם אחר. ראש ישיבה האמור לחנך בארץ ישראל לתורת א"י, לעצמאות רוחנית, בטחונית כלכלית ועוד ראה לנכון (לפי מה שפורסם שתמיד טעון בדיקה) 'לא לאלימות'! זה הכל כב' הרב?! אנו מאחלים לך הרבה בריאות, ואנו מוכנים להתפלל בעד שלומך, אבל אין אנו מוכנים לשתוק על חילול ה' זה של פגיעה בתלמיד חכם על ידי אוייבים ועוד בארץ קודשנו. משה רבינו, ורבך בראש, גם בארץ אוייב לא סבל פגיעה כזו באח, וסתם אח, ואתה מצפה שנסבול פגיעה והשפלה כזו פה תחת שלטון יהודי, שלטון האמור להיות של עמנו?! לא ולא! נכון אנו מוגבלים על ידי החוק, ואין אנו יכולים להגן על עצמנו בארצנו, אלא עפ"י כללי החילוניות ה'חוגגת' כאן עלינו להתכופף בפני החוק הקוראני, לפיו אסור ליהודי להגן על עצמו, אלא עליו לגשת לתחנת משטרה ולהגיש תלונה. ב"ה המשטרה אינה ערבית, אך היא מלאה שוטרים שאינם בני עמנו, ואפשר להבין אותם. יש אולי אפילו מקום לבטא הערכה כלפיהם באשר הם נלחמים על מה שהם משוכנעים שהוא האמת. אבל דבר אחד היה יותר נכון לקרא לו כב' הרב, והוא: פנייה חריפה לראש הממשלה, לשר הבטחון פנים ולכל מיני גורמים, להרים צעקה גדולה לא של כאב בלבד, אלא של מחאה צבורית על החרפה הזו. ולא היה עליך להתיר נשיאת פלאפון בשבת, אלא נשיאת אמצעי התגוננות, כדי שלא יפלו גם תלמידיך, הדור הבא של עמנו, כמו שנפגעת והושפלת אתה! כל עוד אינך מחנך הדור הצעיר כך, הנך מחזק את המנטליות הגלותית הכרונית שבמדינתנו, שהובאה בסיטונאות מהגיטו ומהמלח, ולא, לא תהיה כל תקווה לעצמאות לא רק בטחונית, אלא גם רוחנית. כיליד חו"ל אני מתבייש מהמנטליות הגלותית של רבים מילידי הארץ. וצדקו החסידים לומר שזקוקים אנו למשיח בן יוסף להוציא יהודי מגלות, אבל זקוקים למשיח בן דוד הגדול יותר להוציא את הגלות מהיהודים!
ראה נא כב' הרב, וראו נא כולם, מה התוצאה של תגובות אומללות: היום גם ברמלה הותקפו יהודים!