אקטואליה

הטפשות שבכפירה

י"ב סיון התשע"א

הטפשות הישראלית - שהיא ללא צל של ספק מחלה כרונית -חוברת פעם נוספת עם הכפירה המערבית.

הטפשות הישראלית - שהיא ללא צל של ספק מחלה כרונית -חוברת פעם נוספת עם הכפירה המערבית: הרמטכ"ל בני גנץ, בהחלטה אמיצה קבע שיש לומר 'יזכור אלוהים' במקום 'יזכור עם ישראל', והנה שכל חולי הנפש, שונאי האמונה מתנפלים עליו ודורשים חזרה להצהרות הבולשביקיות 'יזכור עם ישראל' כדי לשים את הקב"ה ואת האמונה 'מחוץ לתחום'.
תהליכי החילון והריחוק מאמונה הינם אמנם מחלה מערבית שהתעצמה בעקבות המהפכה הצרפתית ושאר תמורות תרבותיות וחברתיות של אירופה, אבל אפילו שם לא מצליחה השינאה לאמונה להתרומם לשיאים ישראלים.
אם היה קרטוב של מוח עפור בראשי כפרניים שלנו היו מבינים כמה פשטי הוא לומר 'יזכור עם ישראל'. הלא למה מזמינים אותו ביום טכם באמצעות ביטוי זה? לזכור?! הלא לשם כך הוא בא כבר ובאשר הוא זוכר כבר הוא בא! אז מה שייך לקרא לו לעשות את שהוא עושה כבר?!
וגדולה מהכל: נא מחקו כבר שם ישראל מנוסחם, שהרי נקראנו ישראל בגלל שם ה' הגלום בכינויינו זה!
אם כן תגובותיכם ההיטריות אינן ביטוי רק למצב פסיכו-פתולוגי כרוני, אלא אף לטפשות נוראה.