אקטואליה

הגניבה (הבגידה) הלאומית, הדתית והמוסרית של המאה

כ"ו סיון התשפ"א

הקמת הממשלה שבנט וסער עיצבו הינה מיסוד של הרס כל יסודות הציונות הלאומית, התורה והמוסר. מבחינה משפטית, אם ממשלה כזו תקום, היא תיחשב ממשלה, אך מבחינה תורנית ומוסרית, אני ורבים מאד בצבור, לא נוכל לראות בה ממשלה כשירה מוסרית, אלא ממשלה גנובה באופן המחפיר ביותר בתולדות האנושות המתורבתת.

הבהרה: קורא יקר, מאמר זה פורסם הערב באתר סרוגים, אך משום מה הושמט ממנו קטע חיוני ועקרוני מאד (אולי האורך?). לכן אני מפרסם כאן את המהדורה השלמה.  

בפעם הרביעית תוצאות הבחירות אינן מצליחות להכריע בין המחנות המחלקים את אזרחי ישראל, על אף שהחלוקה האמיתית ברורה: רוב הצבור נוטה ימינה. ואין להטיל כל ספק בעובדה זו המושרשת עמוק בעמנו, שהרי שמעתי אישית לפני שנים רבות אפילו את יוסי ביילין נשאל על יד קריין: האם נכון שרקמתם את הסכמי אוסלו כי עם ישראל שמרני וזכיתם באופן חריג לחלוטין לרוב שמאלני ולכן החלטתם לנצל זאת? ללא היסוס, השיב יוסי ביילין בחיוב.

אלא דא עקא, רוב הצבור הנוטה ימינה נמנה על צבור מסורתי פשוט, שלא זכה תמיד לרכוש השכלה אקדמית, ורק בזכות זאת זכה לשמר זהות יהודית מקורית, תמימה, פשוטה, התומכת ואף מגינה על ערכי יהדות נאמנים שהגישה הפסידו-אוניברסליסטית של אקדמאים מתבוללים, חסרי כל זהות יהודית, שטופי פסידו-מוסר נוצרי-מערבי, לא רק אינה מאפשרת לשמר, אלא אף אינה מרשה לאיש לשמר, ועוד לוחמת נגדה על מנת להישאר נאמן לשנאה עצמית כרונית, עליה התעכב הפילוסוף פרופ' ת. לסינג הי"ד, שהיטלר דאג לחסלו לפני כל יהודי אחר, דוקא משום שהצהיר על תופעה חולנית זו האוחזת ביהודים משכילים הסובלים מדחייה פתולוגית של זהותם היהודית. אבל דוקא אותם יהודים פשוטים אינם מכירים את כוחם וקשה מזה, הם אינם ניחנים באותה משמעת פוליטית בה ניחנים שמאלנים הרוצים ויהי מה, לשלוט בכל האחרים מתוך התנשאות בזויה ובריונות בולשביקית ידועה. לכן אחרי ארבע סיבובי בחירות פשוטי העם אלה לא הפנימו את האחריות המוטלת עליהם והפקירו את הזירה למתנכרים לכל ערך יהודי.
אבל אם כל זה מסביר את העדר ההכרעה שהייתה אמורה לבא לידי ביטוי, אין זה מסביר את השחיתות של מפלגת 'ימינה' ומפלגת 'תקווה', המורכבות שתיהן מאנשים שביבי גידל אותם, וכעת מתוך שילוב של שנאה כרונית עמוקה כשאול, בועטים במי שגידל אותם. אינני נמנה על בוחרי ביבי, אינני איש עיוור לטעויותיו הנוראיות בתחומים רבים (לצד זכויותיו העצומות שאסור להתעלם מהן), ולכן, לא על תקן איש ליכוד אני מגיב כיום, אלא על תקן רב ציוני מאד הדואג לעמו, רב שהציונות שלו אינה יונקת לא מהרצל, לא מקונגרס זה או אחר, אלא מחינוך יהודי צפון-אפריקאי (מאותם ברברים פרימטיביים) שמתוך אמונה בה' אינו זקוק לא לברנר, לברדיצ'בסקי ולאחד העם כדי לרצות בנייה מחדש של עמנו על אדמת הקודש, ודי לו בהדרכות אברהם אבינו (אותו 'רועה נווד' בעיני היסטוריונים אנאלפאבתים של האקדמיה הישראלית), האיש שעליו אמר הקב"ה 'הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו'. הוא היה הציוני הראשון שעזב אביו ואמו כדי להגיע כאן, לא בגלל פוגרום, אלא בגלל אהבת ה' ורצון קיום דברו, מי שאת ה'לך לך' ההיסטורי גיאוגרפי, המיר ל'לך לך' אמוני, ערכי, מוסרי, תיאולוגי פילוסופי ואף אוניברסליסטי אמיתי ולא נוצרי מזוייף.
חינוך אמוני ערכי זה, מאד לאומני מתוך תורה, רואה בארץ ישראל יעד ויעוד אלהי עליון, ובחזרתנו לכאן את שיבת ציון הדתית, פרי הצהרות נביאי ה', הגשמת תהליכים מטא-היסטוריים אלהיים, ולא 'נביאי' מחלקה לסוציולוגיה הבאים לזבל את שדות הקוצים של 'ארץ מקלט' עבור עקורים הנידחים מארץ לארץ על יד גויים דוקא בשעה שהם רוצים להידמות אליהם בכל!
החינוך הקדוש והתמים שלנו פגש בשמחה ובהתלהבות, ללא כל שאלה, וכל שכן ללא כל ביקורת, את 'חובבי ציון', את הבילויי"ם, ואף את הציונות החילונית האכזרית כלפיו שרמסה אותם תוך שהיא השתמשה בהם, וזה בזכות שהעמסנו את הכל על חשבון אהבת עמנו, ארצנו, ראשית גאולתנו, ואמרנו עם כל הכאב 'נאמנים פצעי אוהב', אף אם לא בדיוק כפשט הפסוק. הסתכלנו אפילו על הקיבוצניק השמו"צניקי שזלזל בנו ושנא את מטעננו הרוחני העתיק יומין, מטען שהיה נחלת כל יהודי כולל אבותיו שלו, כעל שליח עליון לגאולת ישראל. וכל זה למה? משום שראינו בו מי שפועל למען הקמת מדינת העם היהודי, למען חידוש שלטון עמנו על אדמת קודשנו, למען הגשמת חלומות דורות, אף כאשר מה שהיה מתגלה בשטח היה לא רק רחוק מהגשמת החלומות, אלא אפילו מתנכר. בקיצור, אהבנו כל מי שהיה מגלה איזו שהיא אהבה לעמנו, לארצנו, לערכינו.
והנה, אט אט כל הציונות החילונית הזו נהפכה לציונות חולנית. החלומות של ציונות זו, לגווניה, כגון בנייה מחדש של הלאומיות הישראלית, כיבוש הארץ, עבודה עברית, שתי גדות לירדן, צבא יהודי, רוח ישראלית ועוד, ננטשו זה אחר זה. כל איזכור של לאומיות ישראל הומרה ל'גזענות' מתוך בורות ורשעות של הבג"ץ, הכיבוש הפך לויתור על הארץ, העבודה העברית נעשתה תאילנדית או 'פלסטינאית', שתי גדות לירדן הומרו בבר אילן על ידי חניכי ז'בוטינסקי ל'שתי מדינות' עבור שני עמים, צבא יהודי הומר לצבא כל האזרחים, כולל ערבים השוללים את קיומנו (מבלי לדבר על חברות אבטחה המפעילות ערבים לשמור על היהודים מפני סכנה ערבית!!), והרוח הישראלית החלה לנשוב קרירה בטעם הרוח הליברלית מערבית פוסט-מודרנית, בליל של הפקרות אינטלקטואלית ומוסרית.
אבל עד עתה, תהליכים אלה שהיו תוצאה של שחיקה וזחילה מחוץ לתחומי האידיאלים שעמדו בראש סולם הערכים של העולם היהודי או לפחות הציוני, התרחשו באופן בלתי רשמי וסמוי, מוסתרים ולא מוצהרים בקולי קולות (פרט אולי לעולם העיתונאי שלנו הרקוב עד היסוד), אך עתה, בעקבות השנאה הכרונית של בנט וסער לביבי, הפכו לעקרונות יסוד של ממשלה שעלולה לקום. רעיון כיבוש ארצנו הקדושה נקבר תחת הויתור על חוק קמיניץ שבנט ושאר חברי כנופייתו מימינה עצבו בזמנו, הלאומיות והציונות נמחקו על ידי שיתוף בהנהגת מדינתנו אוייבים השוללים את זהותם הישראלית (חוץ מכאשר הם יכולים לקבל תקציבים) והרואים את עצמם כבני עם אחר, והעיזו ללחום, בגלוי הפעם, בשבועות האחרונים נגד אזרחי מדינת ישראל בשיתוף מלא עם החמס ואף איראן, וכך גאולת הארץ נקברה תחת ערימות השנאה ה'בנט'ית וה'סער'ית, ורעיון 'מדינת כל אזרחיה' הבא לקעקע יסודות כל המהלך הציוני, רעיון שבגינו לחמו נגד אהוד ברק בחירוף נפש, הוגשם על ידי 'הימניים' בנט וסער, ובטחון ישראל יהיה מכאן והלאה תחת עין פקוחם של שונאי ישראל ואויבינו מבפנים. הרוח הישראלית המונחלת על יד משרד החינוך תופקד בידי אחת משתי הדמויות המהוות האנטי-תיזה הקיצונית ביותר של כל ערך יהודי, האחת שהמוסר הטבעי ביותר הוא ממנה והלאה, והשנייה האחוזה שנאה עיוורת לכל מה שרוח יהודית נודפת ממנו, ובאשר לצבא היהודי 'זכה' כבר בנט להוכיח את חילוניות תפישתו כאשר שימש כאחד מאדריכלי ביטול החינוך היהודי בצה"ל, וכל זה מעוצב על ידי אדם אחוז שגעון גדלות (שאין בו), וכדי שיכתב ב'רזומה' שלו שהיה ראש ממשלה, לא היסס לרמות ולשקר לרבבות אזרחים ישרים, רובם יראי שמיים, שארץ ישראל, ערכים יהודיים, ולאומיות יהודית מרכזיים בחייהם ובעיניהם, והציג את עצמו ואת שותפתו לפשע בפני אותם יהודים הדואגים לציונות דתית ולכל ערכיה, למוסריות החברתית ועוד, הבטיח להם שיתוף רק לממשלת ימין, ובמצח נחושה, מבלי להניד עפעף, רמס את כל לאומיות, כל מוסריות וכל ציונות ברגל גאווה גסה, כל כולה מכוסה בבוץ הרקבון האנושי במלא כיעורו. לאור מה שציינתי, בנט ושותפיו אינם מחדשים דבר, החמור ביותר בהתנהגותם, הוא המיסוד בשיא גועלו וברמה הממשלתית, של כל השפלויות שהצטברו בעשרות השנים האחרונות.
מבחינה משפטית, אם ממשלה כזו תקום, היא תיחשב ממשלה, אך מבחינה תורנית ומוסרית, אני ורבים  מאד בצבור, לא נוכל לראות בה ממשלה כשירה מוסרית, אלא ממשלה גנובה באופן המחפיר ביותר בתולדות האנושות המתורבתת, תוצאה של רמאות יחידית בתולדות האנושות.
ואיך לא להעיר שכל זה מתרחש בפרשת שלח לך, שהיא כולה מסמך המנסח את ההסכמים הקואליציונים של מנהיגי האומה נגד כל ערכי קודש של עמנו, ובראשם ארץ ישראל, ולמעשה נגד הציות לדבר ה' שהיה הבסיס של חיי עמנו. דבר אחד אנו מרוויחים לפחות, והוא, שאנו מבינים איך התרחשו כל אותם האירועים הקריטיים שהתנ"ך מטיב לתאר, ובמיוחד איך קומץ מנהיגים הלוקים עד היסוד מצליח להציג את עצמו כשואף לטובת עמנו, כאשר מה שמעסיק אותם באמת, זה השמירה על מעמדם הבכיר בחברה, ומקריבים לשם כך על מזבח ההיסטוריה דורות וערכים. אמנם רבותינו הבטיחו לנו בסוף מסכת סוטה (בחירת המיקום הספרותי הזה מאלף בפני עצמו!) שכך ייראו ימות המשיח, אבל זיהוי הפצעים ומקורם אינו מביא מזור, אלא משאיר 'חבורה ומכה טרייה לא זורו ולא חובשו' (כלשון הנביא), והעיניים דומעות לראות יהודים נכים רוחנית, משליטים עלינו לא רק אוייבים, אלא הרע שבעמים דוקא בעת שיבת ציון. מהפכה קופרניקאית רוחנית הפוכה!

תוספת הבהרה ואזהרה:
כל הביקורת הזו הינה ביקורת רעיונית אידיאולוגית בלבד. שלא יעלה על דעת איש להרים יד ח"ו על כל איש בכל צורה שהיא בגלל ביקורת זו או אחרת. סבל עמנו די והותר ממה שקרה בזמן הסכמי אוסלו לתפ"צ. הרצח ההוא, מחוץ לאסון האנושי שבו, היה טרגדיה היסטורית לכל עמנו שעדיין לא השתקם ממנה. אז די עם טירופי דעת.
ועוד: בכותרת המקורית היה כתוב 'הבגידה' ולא הגניבה, והוסרה על ידי ועל ידם כדי שאיש לא יראה בדבר היתר להרמת יד ח"ו.