אקטואליה

מה בין העם ובין מנהיגותו?

י"ז תמוז התשפ"א

הדיכוטומיה בין רוב העם ובין מנהיגותו הולכת ומחריפה. הדבר טעון תיקון דחוף.

ביום מיוחד זה של י"ז בתמוז, בו הובקעה חומת ירושלים, מן הראוי לתאר את העובר על עמנו במדינתנו כעת.
אני רואה את רובו של עמנו מלא כוונות טובות, מחשבות טובות, שאיפות טובות, מלא מסירות נפש להגנת המדינה, מלא רוח של חסד ורחמים - ואיך לא אראה זה כאשר בנדיבות נפלאה ומרשימה תרמו לישיבתנו, קרובים ורחוקים, ברכת ה' על כולם - ומאידך מנהיגות לאומית ובטחונית לוקה בחסר כמעט בכל תחום, מלאת שקרים ועוולות, ואנו עומדים ומשתוממים, איך תיתכן דיכטומיה כזו כה קיצונית?!
מדוע חשתי צורך למתוח ביקורת זו ביום רגיש כזה? ובכן משום שאנו מתבשרים היום על עקירת היישוב אביתר על ידי 'כוחות הבטחון'! פשוט לא יאומן! מעיזים אצלנו לקרא 'כוחות הבטחון' לכוחות המגוייסים על ידי מדינתנו כדי לעקור יהודים מאדמת מולדתם שהיא עבורנו אדמת קודש מאז ומעולם, וזה ביום בו מזכירים את תחילת הרס מולדתנו בסוף בית ראשון ובסוף בית שני! והדבר כואב לאין ערוך יותר כיום, משום שאם בעבר אוייבים רמסו אותנו ואת מולדתנו, כיום זו ממשלת ישראל שמבצעת פשע זה, תחת החלטתו של שר בטחון שאביו היה שליח צבור! ועל בשורה רעה זו עוד מעיזים להודיע לנו בשעה שאנו מלאי צער על עקירותינו בעבר!
והדבר מדאיג עוד יותר משום שישיבת הממשלה הראשונה של הממשלה שתכננה את הסכמי הפשע אוסלו התקיימה בי"ז בתמוז (אמנם ראש הממשלה דאז התנצל על העדר כיבוד בגלל תענית עשרה בטבת!), ובתחילה בתשעה באב תוכנן עקירת גוש קטיף על ידי שרון, ועכשיו תחת ראש ממשלה עם כיפה על ראשו, עוקרים יהודים מארץ ה'. בושה וחרפה! על ממשלות ישראל לבקש סליחה מאנגליה, שהרי האשימו אותה בשעת 'הספר הלבן', שסך הכל רק מנעה התיישבות יהודית, כאשר ממשלות ישראל מבצעות פשע לאין ערוך יותר חמור של עקירת יהודים מהתיישבותם!
יש אי אלו עמי ארצות שכתבו בימים האחרונים שאין מקום עוד לצום על העבר ההוא של בית ראשון או שני, או גם שהמטרה האמיתית של הצום היא חברתית אנושית ולא היסטורית מדינית (כאילו יש תהום בין מושגים אלה!! הזוי!), ואינם רואים עד כמה ממשלת ישראל מצדיקה רק החמרה בצום לאור התנהגותה הנבזית והנפשעת! אחד מעמי הארץ האלה אומר שזכינו כבר לגאולה שלמה, כאשר אנו קוראים בפרשת השבוע 'הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא' ועדיין זוחלת הממשלה לפני כל פריץ שקם בסיוע יהודים רקובים! וח"ו לי לכפור בגאולה המתרחשת כל רגע לנגד עינינו, אבל בכייה אנו בוכים בראותנו דוקא בשעת התחייה, ילידי הארץ זוחלים עפר לפני גויים או לפני תרבות נכרית!
יש עדיין מספיק בכדי לצום, ועוד איך! ותפילה נישא שהקב"ה יסכים להכניס בהם ולו קורטוב של אמונה ושל בריאות נפשית ולאומית, כי חסר להם לגמרי!