אקטואליה

הבוגדנות הפוליטית במדינת ישראל

י"ט אב התשפ"א

דבר נפל בישראל ימים ספור לאחר שבכינו על חרבן ארצנו על אף תקומת מדינתנו ואנשים המתיימרים להיות דתיים הצביעו נגד החלת רבונות על יהודה ושומרון.

לפני מספר שעות חכי"ם ממפלגת 'ימינה' ביחד עם מפלגה חסרת כל תקוה בשם 'תקוה', המתיימרים כולם להיות 'ימניים' (לא כל כך ברור אצלנו במה ימניים הם ימניים!), ובראשם כאלה המתיימרים להיות דתיים, הצביעו נגד החלת רבונות ישראל על יהודה ושומרון אחרי אלפיים שנות גלות וגירוש מיהודה ושומרון!! בושה וחרפה!!!
לאלו שאינם מעיזים לבטא קשר מחייב עם התורה וההלכה אין אני יכול לבא כל כך בטענה אליהם, אבל לאלו המוכנים לעלות על בריקדות כדי ליצור 'כשרות הוגנת וראויה', אני מפנה אצבע מאשימה ומאשים אתכם בהתנגדות להשראת השכינה על אדמות קודשנו! אוי לכם, מחריבי ארצנו, מונעים החלת קדושתה המלאה ומסירתה בידי עם ה'! מה לכם לבא בטענה ל'ספר הלבן' ולכל הגזרות הקשות של הגויים נגד ארצנו?! עשיתם היום גרוע לאין ערוך מספר זה!! פחדתם מהגויים ו'בני הענק' שראיתם מעבר לים, בדיוק כמו המרגלים! ויש בתוככם שהעיזו בשבוע זה ממש להאשים קודמיהם על שפינו יישובים, על שפירקו גוש קטיף וכהנה רבות לצערנו, אבל במה אתם פחות גרועים מהם?!
וראו נא איזה רקבון מוסרי, דתי ורעיוני תורני הפגנתם בכך: עבור מחירי ומנופולי כשרות עליתם על בריקדות, פגעתם ברבנות הראשית, הוספתם הרס על הרס במעמדם של רבנים די בכל אתר ואתר, באשר מסרתם סמכותם בידי עסקנים מסחריים או גופים פרוטו-רפורמים, וכל זה לטובת מילוי הבטן של בני עמנו, אבל על ארץ קודשנו, יסוד קיומנו בארצנו ויתרתם במחי יד (תרתי משמע)!! יום זה יישאר לכם לדיראון עולם. בדבר אחד נשארתם נאמנים: בבוגדנות של המנהיגים הפוליטיים בישראל בכל הערכים המקודשים ביותר לעמנו.
עם ה' ישוב וישלוט בארצו ואדמתו על אפיכם ועל חמתכם, מהבכירים שבכם ועד אחרון הדחלילים שמינו אף יועצי עראפת  בראש 'כנסת ישראל'. כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב!