אקטואליה

גאווה מחלנת

ב' אדר ב' התשפ"ב

מר בנט הנושא כיפה על ראשו מחלל את השבת לעיני כל העולם

הרב ד"ר זייני אליהו 

שבוע טוב,
יהודים ציוניים לרוב מחאו כפיים בשעת בחירתו של מר נפתלי בנט באשר זו הפעם הראשונה שיהודי הנושא כיפה על ראשו ממלא תפקיד כה בכיר במדינתנו. ואכן, היה לכאורה מקום לשמוח משינוי זה, מהגעה למעמד שהיה אמור להיות כל כך טבעי שיהיה נחלתנו מלכתחילה ומאז קום המדינה, שהרי מה יותר נכון שמי שמייצג את העם הקדוש לעיני כל העמים, ישא על ראשו ביטוי להיותנו עם קדוש לה'?!
אלא שההגעה למקום רם כזה באה כבר במחיר של רמיסת הערכים היסודיים של העם השב לציון, למולדתנו האלהית ונצחית, באשר עלה האיש למעלה זו הודות לא רק לתמיכה מאוייבי ישראל, אלא הודות לחמור מכך, והוא מינויים של תומכי טרור כשרים בממשלת ישראל. וזה כבר חודשים שאנו סובלים ממצב עגום ואף נורא זה. עתה הגאווה עלתה לראשו של מר בנט, והעלה את עצמו למדרגת 'שריף עולמי' המסוגל לתווך בין מעצמת על ובין מדינה אכולת שנאה היסטורית כרונית לעמנו, אך המנוהלת כיום על ידי יהודי! כיון שמר בנט עלה לשלטון רק הודות לשנאתו למר נתניהו, והוא 'זכה' להדיחו, הוא בטוח שהוא עולה עליו או שלפחות מסוגל להיראות שווה לו.
בשביל זה לא היסס לחלל שבת לעיני כל העולם כולו ללא כל הצדקה. אין למעשה זה שום היתר הלכתי מכל סוג שבעולם! ולמיטב ידיעתי לא היה שום ראש ממשלה בישראל, ואפילו החילוני ביותר, שהעיז אי פעם לחלל שבת בפרהסיא כמו שנהג עתה מר בנט באופן כה זוועתי מבחינה יהודית! אפילו על סתם נחיתת מטוסי קרב לאחר כניסת השבת, איבד מר רבין את ממשלתו על פי הוראתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל!
מאידך, אני משער שכדי לנקוט בצעד מחלל שמיים כזה, פנה מר בנט אל אחת מהסמכויות התורניות המצויות לרוב בעת האחרונה בחלקים ממה שעדיין קרוי משום מה 'ציונות דתית', שמסתמא קבעה לו שכדי להציל נפשות האוקראינים המסכנים העייפים מפוגרומים יהודים וכיום הם קרבן, יש לעשות הכל כדי להציל 'צדיקים' וצאצאי 'צדיקים' כאלה, ולכן ברור שמצוה לחלל שבת למענם, וחילול כזה קידוש ה' גדול הוא (ובפרט שאם היה נוסע במוצ"ש כל העולם וכל העתיד היה בודאי מתהפך ועתיד המלחמה היה משתנה לגמרי בשלושת השעות האלה!! סליחה על הציניות!) ! וכל זה מתרחש בראשית חודש אדר! ואם אכן כפי ששיערתי דמויות מסויימות נתנו לו היתר, לא יהיה בזה פלא, הלא עמי הארצות כאלה ידעו תמיד לשלוף טענות הבל מסוג 'בנפול אויבך אל תשמח' ו'למה אין אומרים הלל שלם בששת ימי הפסח' וכהנה רבות, מאמרים שלא הבינו בהם מלה ואף לא אות!
תופעה זו של ציוניים דתיים ההופכים לחילוניים מהרגע שהם ממלאים תפקיד לאומי או בטחוני, וההורסים תורה וקדושה בכל מקום שבו הם מוצאים את עצמם ממונים, והכל בשם 'מה יפית', הינה תופעה נוראה שיש להביא לה מרפא בהקדם לפני שעמנו, חייו וזהותו ימשיכו לסבול ויהרסו ח"ו בשם עליית קרנה של 'ציונות דתית' (דתית במה?!)! אחרון החילוניים פחות מסוכן מהם לזהות היהודית!
אנו זקוקים ברגעים אלה למחאה נמרצת ובלתי מתפשרת מכל מי שיראת שמיים מקננת בלבו, על מנת להגן וללמד זכות לפני הקב"ה על עמנו! יהי רצון שהקב"ה יראה שאין זה רצון בניו, אלא רצון בודדים בלבד.
אנו תפילה לשבוע טוב ולחודש מבורך לכל עמנו למרות כל הכשלונות הללו!