אקטואליה

העדר מוסר לאומי

י' ניסן התשפ"ב

האומללות הנוראה שבתגובת השרה איילת שקד להצהרת עודה

לכאורה היה מקום לשבח את השרה איילת שקד מ'ימינה' על שהחליטה לגנות את דברי עודה, בפרט במציאות הישראלית הנוכחית ההופכת כל חולשה, ואף כל פשע, לנורמליות. מאידך, הנורא ביותר מתגלה בתגובתה זו מצד אישיות החברה במפלגה המתיימרת להיות דתייה (אפילו אם רק דתייה-לייטית לייטית). קם אדם המתיימר להיות אזרח, ולא רק, אלא אפילו חבר באסיפה הלאומית של עם, והוא מרשה לעצמו קבל עם ועדה, להזמין את אחיו הערבים - ועוד, אלה המשרתים במשטרת המדינה והמקבלים משכורת ממנה - לאפשר לכל טרוריסט לשפוך דם האזרחים כולם, והשרה רואה לנכון רק להוציא אותו מהכנסת, במקום להעמידו לפני כיתת יורים על תקן בוגד ב'עמו' הקורא לשפיכות דם האזרחים, או לכל הפחות לדרוש את הגלייתו המיידית לארץ מולדת אבותיו, ערב הסעודית או סוריא וכדו', ושנמצא כאן רק בזכות שאבותיו רצחו את אבותינו וכך הגיעו לארץ מולדת היהודים! בעיני שרת הפנים של מדינת ישראל, די בהוצאתו מהכנסת! שומו שמיים! איזה עונש מרתיע! זו בושה נוראה. והיא בושה עוד יותר גדולה כשזוכרים שבהתבטאות כזו היא עוד מוצאת את עצמה מסווגת ל'קיצונית'! 
בערב פסח זה, אם יש חמץ שיש לבער, ולא פחות מכל חמץ אחר אם לא יותר, זהו הרקבון האינטלקטואלי והמוסרי הפוקד שורות רבות בעמנו!
נתפלל שהקב"ה יוציא אותנו משערי טומאה אלה בקרוב, ויבער את כל החמץ אשר בלבם של כל כך רבים ותמימים, ואז נזכה לחג שמח מאד בע"ה!