אקטואליה

רקבון אמוני ומוסרי שהוא חילול השם

ו' אייר התשפ"ג

מחרת יום העצמאות הרשמי וביום העצמאות האמיתי, לא חדלים יהודים המתיימרים להיות יר"ש לנהוג בכפיות טובה כלפי שמיים וכלפי אחיהם

העיתון 'יתד נאמן' פירסם מאמר בו הוא מזמין את הצבור החרדי לתמוך במהפכה המשפטית, אך אוסר עליו להשתתף בהפגנה היום. פירסום זה המשקף נאמנה את הריקבון העמוק האמוני והמוסרי של מחבריו, בו הם מבטאים אמנם תמיכה במהפכה שתביא למחברי המאמר ולנלווים אליהם רק הנאתם וטובתם, שהרי יהיו מקבלים חינם מכאן והלאה לא רק הגנה, בטחון, דיור, תמיכה כלכלית, חשמל, מים, בריאות , תחבורה חינם ששנואי נפשם 'הציונים המשוקצים' ומדינתם הכינו בזעת אפם, כפי שהם מקבלים כבר 75 שנה, אלא יקבלו עוד, והפעם באופן רשמי, פטור מכל שירות בצבא, ויוכלו לשלוח ללא כל נקיפות מצפון (שלא היו להם אף פעם) את אחיהם למלחמה והם ישבו פה, דשנים ושאננים. אבל להשתתף בהפגנה האמורה לאפשר ולתמוך במהפכה זו, לזה איש משלהם אינו רשאי להשתתף, כי לדעתם מה 'לכהן בבית הקברות'?! זאת אומרת, לאנשי נבל כמותם, מליון יהודים חיים הלוחמים בעד ערכי קודש הם בבחינת מתים בבית הקברות! שומו שמיים על זאת! אני מזמין אותם לרעוד בפני שמיים על הרשעות וחילול ה' זה.
לכן, אכן הם נוהגים נכונה שלא לבא, כי אם ימצאו שם, דוקא אותו מליון חיים הנאמים לערכי עם ה' שאנו מקווים לראות שם, הם הם שימצאו את עצמם ככהני ה' בבית קברות! רק בדבר אחד אנו יכולים בשקט להסכים עם עורכי עיתון זה, והוא בבחירת שמו 'יתד נאמן' , כי הוא אכן כיתד נאמן יהיה על אזננו, ואתו אפשר רק לכסות את צאתו!
שה' ירחם על רשעותם ועל סכלותם!