אקטואליה

העיוות המחשבתי של חוגים חסרי אמונה

כ"ד ניסן התשפ"ד

בהתבטאויות אומללות אין מונופול לחוגים מסויימים בלבד משום שמה שנשמע באמצעי התקשורת הרקובה מתחרה עם כל הגיון!

צעיר הלומד בטכניון שאלני: מה יש להשיב לאלו שהגיבו להתבטאות המיותרת ומזיקה של הרשל"ץ, לפיה בחורי ישיבה הם אלו שהגנו על עם ישראל במלחמה זו, באומרם שאם אכן כך היה, איפה היו לומדי תורה אלה ב-7 באוקטובר?
ובכן השבתי לו כך:
א. אמור נא להם כך: מה לכם לבא בטענה, שהרי ככופרים או כסתם חסרי אמונה כמותכם, לא תודו מעולם שעיסוק רוחני כלשהו - תפילה או תורה - יוכל לזכות את העם בהצלתו של הקב"ה?! הלא אתם כופרים באופן עקרוני בהשגחה אלהית מסוג זה, אז אינכם זקוקים לאמירה אומללה כדי לבא בטענה!
ב. אתם המשוכנעים שהצבא והטכנולוגיה הישראלית הם הם שהצילו אותנו, יכולים גם אנחנו לשאול אתכם: היכן היה הצבא והטכנולוגיה ב-7 באוקטובר?! ועוד: מה יהיה אתכם כשיתברר לכם שראשי מעצבי הטכנולוגיה שהצילו עמנו ומדינתנו מהפגזת אירן לפני כשבועיים הם אנשים דתיים, לומדי תורה - דרך אגב כמעט כולם נמנים על תלמידיי - והמוסרים את עצמם לייצר הגנה לעמנו לא מטעמי מעמד או כסף, אלא מטעמי הכרה בעמנו כעם מיוחד, כעם ה' שיש להגן עליו בכל מחיר?! 
ג. רבבות מהלוחמים בכל החזיתות, ובמיוחד ברצועת עזה, הם או בוגרי ישיבה או בחורי ישיבה ואברכים בעצמם - וביניהם גם רוב בני ישיבתנו - אז, אף אם התבטאותו של הרשל"ץ היתה אומללה ומיותרת, יש בעקיפין לא מעט אמת אף אם לא מטעמו!
לכן אנו מזמינים אתכם לא להתייחס לאמירות אף המיותרות בימי מלחמה אלה, וכך תהיה לכולנו זכות המגיעה לאלו ששומעים חרפתם ואינם משיבים, והדבר יהיה לברכה להם, לנו ולכל בני עמנו הזקוק כל כך לברכה בימים אלה.