אקטואליה

על נסיון בזוי לגמד את ההישג של אנשי הבטחון שלנו

ג' סיון התשפ"ד

העיתונות הישראלית הבזויה לא חדלה לפגוע ברוח הנפלאה של העם כולו. אסור להאמין למלה אחת שלה, ובפרט כשהיא פוגעת בגדולת עמנו.


העיתונות הישראלית השפלה והבזויה עד לאימה, מפרסמת בעקבות המבצע האדיר שהתרחש אתמול את המידע הבא: 'ארה"ב סיפקה מודיעין קריטי להצלחת מבצע החילוץ'. אינני בטוח כלל שהמידע מבוסס או אף מבוסס חלקית. אבל אף אם יתברר שיש מן האמת בעובדה שארה"ב מסרה איזה שהוא מידע שהשיגה הודות לאמצעיה הטכנולוגיים, איך אפשר להעניק לזה ערך המתיימר להשתוות עם הסיכונים הנוראים שלקחו כל גופי הבטחון אצלנו, ולהציג מידע זה כקריטי להצלחה. אין כאן אלא מגמה מחפירה ומעוררת חלחלה וגועל נפש ממש, לפיה בלי ארה"ב מדינת ישראל לא היתה מסוגלת להגשים מבצע אדיר כזה. ההיפך הוא הנכון! ארה"ב היא זו שלא היתה מסוגלת לבצע מבצע כזה, ורק גורמי בטחון של עם ישראל מסוגלים והמגמה ברורה: להפוך את מדינת ישראל וקיומה לתלויים בארה"ב, וכך לשלול מאתנו עצמאות אמיתית, ובמיוחד בטחונית! בבחינת מה שאמרו 'אבותיהם' של אותם עיתונאים: 'כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר'!
ונקודה עוד גרועה לא פחות: אם אמת הדבר, הוי אומר שמדינת ישראל נאלצה ליידע את ארה"ב לפני ביצוע הפעולה הנועזת הזו. אבל אם אכן נכון הדבר: בושה היא לנו, והשפלת כל הגיבורים שהשתתפו במבצע! לכן מקווה אני שלא יידענו את ארה"ב לפני.
בכל מקרה אסור לכל יהודי ירא ה' להאמין בהודעות פסולות מסוג זה! עם גדול הוא עמנו, וחיילינו גבורי חייל נפלאים הם, שהקב"ה ישמור עליהם בכל אשר ילכו!