אקטואליה

י' ניסן התשע"ד

מכתב פתוח לראש ממשלתנו יצ"ו

חיפה, יום י' בניסן התשע"ד
 
לכ' כבוד ראש ממשלתנו
מר בנימין נתניהו יצ"ו
 
כבוד ראש הממשלה,
 
כרב בישראל, הנאמן למדינתנו היקרה, שבראשה הקב"ה מינה אותך, אני פונה אליך, ובטוחני שרבים נוספים ביחד אתי, לאור מה שקרה ביישוב יצהר, משום שהתרחש שם דבר המהווה מפנה חמור במערכת היחסים שבין אזרחים ובין חיילי צה"ל, שאסור היה להתרחש, ועוד יותר אסור שח"ו כדוגמתו יתרחש פעם נוספת. חייבים לשים קץ לכך, ואנו מוכנים לסייע בכל דרך אפשרית.
אך כדי שלא ישונו מעשים קשים כאלה, חייבת לשרור הבנה עמוקה של המציאות בשטח, וחייב להיות שיתוף פעולה הדוק מתוך אחווה ואמונה בצדקת הדרך, בין כל עושי דברי הממשלה והצבא ובין המתנחלים ותומכיהם. תחושתנו היא שהמעשה החמור שהתרחש נותן הזדמנות לכל אויבי ההתיישבות לנסות ולמחוק את כל המפעל האדיר של יו"ש. האירוע הקשה נשפט לדעתנו, תוך התעלמות מכוונת ומוחלטת של כל הרקע שלה, ושל כל הנסיבות שהביאו להתפרצות זו.
כב' ראש ממשלתנו, הרשה נא לנו להדגיש שזה שנים שממשלות ישראל, אלו שקדמו לממשלתך וגם הנוכחית, מתנהלות כלפי אזרחים נאמנים אלה באכזריות ובבריונות שלא מצאנו כדוגמתה כלפי שום אזרח אחר. אלפי בתים בלתי חוקיים נבנו ונבנים בתוך הקו הירוק, וכמעט לא קרה שנהרס אחד מהם, בפרט כאשר נבנה על ידי תושב עברי, דרוזי או בדווי. והנה זה פלא, כל בית קטן, וכל שכן גדול, מעבר לקו הירוק שלא קיבל כל האישורים הנדרשים נהרס על ידי המנהל או הפיקוד מרכז, באכזריות שלא הייתה מביישת כל שלטון אפל. וכל זה מדוע? כדי לרצות אויבי ישראל במזה"ת או בעולם כולו. מי לא יבין שהתנהגות כזו, היא לא רק אכזריות בלתי נסבלת ועוול הזועק עד לב השמיים כלפי אזרחיו שאינם רק זוכים להגנה של צה"ל, אלא שרבים מאד ביניהם נמנים על עמודי התווך של צה"ל, עוול הנראה לעיני כל בר דעת סיוע לאויבינו ח"ו. כי לא מדובר הפעם באנשים הבונים משום שהם מתעלמים מחוקים אזרחיים, אלא מדובר ביהודים הבונים בתים כדי להיאבק נגד עולם השולל זכות קיומנו על אדמת ה', אדמת אבותינו, מולדתנו לעד, שאנו יודעים עד כמה היא יקרה בעיני ראש ממשלתנו. לא יתכן ששוטרים את חיילים או כל נציג אחר של השלטון, יתייצב בחמש בבוקר לדוגמא, ויהרוס בית בשעה שאם יהודית מניקה את תינוקה? האם שכחנו מה סבלנו בעבר?! האם איבדנו כל רגש של רחמנות, של רגישות כלפי אחים, שאף אם הם נוקטים בצעדים שלא קיבל אישור, הם רוצים ללחום על זכותנו ההיסטורית והנצחית. לדעתנו, אסור בתכלית האיסור להתייחס אליהם כפושעים.
המעשה ביצהר חמור, ואין אנו מתכוונים להקל כלפיו ראש, ואין בכל טיעונינו הנ"ל כל שמץ של רצון להצדיק משעים כאלה ח"ו, אלא שאנו רואים בהם טירוף שהוא תוצאה של יאוש נורא בפני מציאות לאומית עגומה, החותרת תחת יסודתיה של כל הציונות היהודית. ומשום כך, נדמה לנו שבשעה כזו אסור להתעלם מהעובדה שהוא התרחש כתוצאה מהרס ברברי – אין מילה אחרת יותר מתאימה - של בית שלא היווה שום סיכון לשום איש בעולם.
לאור זה, אנו מבקשים מבכ' ראש ממשלתנו היקר שיואיל להנחות את כב' שר הביטחון, על מנת שיינתנו הוראות אחרת לחלוטין למנהל ההורס, לא רק בתים, אלא כל המרקם החברתי, האידיאולוגי והאמוני של עמנו, ומסתתר מאחורי אי חוקיות זו או אחרת, כאשר ברור שמדובר במהלכים פוליטיים גרידא. ואנו מצדנו מתחייבים ב"נ, לעשות ככל יכולתנו כדי למנוע הישנות מעשים כאלה. יש לע"ד, לשקול הקמת וועדה משותפת לדו-שיח מתמיד בין כל הגורמים הנוגעים בדבר, על מנת לבחון את כל הדרכים הנכונות להמשיך בבניין החברתי, הלאומי וההתיישבותי.
 
בערב פסח זה, אותו יום שזכינו לחירות עולם כדי לבא להתיישב בשם ה' בארץ זו, זהו הזמן לעשות את הכל כדי לשוב לדרך המבטיחה את טובת עמנו וארצנו.
בברכת חג שמח וכשר לכב' ראש הממשלה וב"ב הי"ו
 
הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
ראש ישיבת ההסדר חיפה,
מרצה בכיר מתמטיקה, לפילוסופיה יהודית ותלמוד