אקטואליה

י"ז ניסן התשע"ד

האידיוטיות הישראלית

סגן אלוף המפקד על הנח"ל ביו"ש מבטיח לתפוס את רוצח סנ"צ מזרחי הי"ד. אינני מכיר מפקד זה, ובכל זאת אני בטוח שיש לו זכויות מרובות בהרבה משלי. אין לי כל ספק שהוא סיכן את חייו להגן על עמנו במהלך הקריירה שלו לאין ערוך יותר ממני.
ובכל זאת, אני אומר לו: כוונתך לא רק רצויה וטהורה, אין בזה צל של ספק, והיא משקפת רצון לא להשאיר דם יהודי הפקר ולהביא לידי הענשה כל הפושעים המתועבים הללו, אך בכל זאת אמרת דברי הבל,
ואני גם מדגיש מראש, שאינך אשם. כמו מאות אלפים אזרחים אחרים בארצנו, הנך קרבן של הטפה מטופשת, ושל חינוך מעוות נוראי.
קודם כל, אינני רוצה שתתפוס אותו! אני רוצה שתחסל אותו, כי אם תתפוס אותו, עם הטפשות החוגגת בהנהגת מדינתנו, הוא יהווה בן שיח להסכמים אתנו על וויתורים נוספים, כמו שקורה כיום עם אבו מאזן, האחראי על טבח הנערות במעלות, ועוד מאות כמותו.
שנית: חוץ מהענשת הפושע, שגם זה דבר חיוני, האם תפיסתו תחזיר לחיים את סנ"צ מזרחי?! האם תמנע מילדיו להיות יתומים ומאשתו להיות אלמנה?!
מה שעליך לעשות - ואני מודה שאין זה בידיך - הוא למנוע כל אפשרות שרצח מתועב כזה יוכל להישנות! אך לצערנו, בינתיים זה לא ינתן לך, לא על ידי המנהיגות הפוליטית וגם לא על ידי הצבאית כיום. אכולי תסביכים גלותיים, הם כולם מפחדים שפעולות הגנה על עצמנו תתפרשה אצל העמים כחוסר מוסריות. אפילו הזכות הבסיסית של הגנה עצמית דורשת בעיניהם אישור של שונאי ישראל (או אוהבים מדומים)!
דבר אחד מאד חשוב הנך יכול בכל זאת לעשות: נא הרם קולך בפני הממונים עליך בצבא, כדי להסביר להם את האבסורדיות של מציאות זו, וגם של הפקודות המטופשות לזעווה הניתנות לחיילינו.
בכל מקרה יישר כח על מסירות נהפשך למען עמנו. ומועדים לשמחה, לך ולכל חייליך.