אקטואליה

י"ז ניסן התשע"ד

נוער העוזב את הארץ - אתגר חינוכי ממעלה ראשונה

בסקר, שערכה המועצה הציונית בישראל ושהתפרסם היום, מככבים אחוזים יפים ש הזדהות עם תורה ומצוות, עם העם ועם המדינה. אך לצד מספרים מכובדים אלה, יש אמנם כמה טפשים ועמי הארצות שאינם רואים את עצמם כציונים, אבל המדאיג ביותר בעיני כל מי שעמנו וכל יהודי יקר ללבו, הוא מספר אחר המתנוצץ גם הוא בסקר זה: 12% של הנוער רואה את מגוריו בתעדית בחו"ל. זוהי קטסטרופה. אם אחרי אלפיים שנות גלות זה מה שקורא לנוער הצומח בארץ, הדבר חייב להזעיק כל רב, כל מחנך, ובראש משרד החינוך (אם יש עוד דבר הראוי לשם זה אצלנו). עם מספר כזה, עם כל גלי העלייה, הנשירה עלולה עוד לגבור ח"ו!
אין אנו עם ישראל יכולים להרשות לעצמנו 'הקזת דם' כזו! ואסור שנסכים. ברור לי, שיש טפשים שיגידו 'זה היה צפוי', או אחרים שיגידו 'ברוך שפטרנו מחילוניים' (כיון שרוב אאלה נמנים על הצבור המוכנה חילוני). אסור שכל מחשבה של ויתור על יהודי תעיז לקנן במוחנו. אסור שנקבל עובדה מצערת זו בשלוות נפש. על כולנו להתגייס בכל אמצעי אפשרי כדי למנוע ירידה מכל יהודי. זהו 'פיקוח נפש' ממש. על הרבנים לתת את הדומא ולפעול נגד תופעה זו, ועל כולנו להגות רעיונות שיש בכוחם כדי לבלום את התופעה.