אקטואליה

היחס הנכון לקרן ידידות

י"ג סיון התשע"ד

התייחסות נוראה ואומללה של בעלי תורה מסויימים לקרן ידידות

לדאבוננו, כמה רבנים הנושאים בתפקידים מכובדים פירסמו הערב הודעות בצבור לפיהן אין כל איסור להשתמש בכספי ה'קרן ידידות' לישראל. די בעיון קל בדבריהם כדי לחוש מיד בעומק הטעויות הנוראיות מהן מלאות דבריהם. עומד הקורא משתומם לאור טענות אלו הראויות לעמי ארצות אך לא לבעלי תורה. האם הם נתנו לתלמידים  בורים לנסח את רצונם מבלי לבדוק אחריהם? אינני יודע. דבר אחד ברור, מדובר בטענות הבל הסותרין עד היסוד תלמוד והלכה.
התעלה על כולם ערוץ 7 שפירסם הודעות אלה, כמובן מבלי לאפשר לפרסם כל תגובה שהיא, כאילו הוא בא להכתיב את עמדתו לכל עם ה', ומבלי שיוכל רב כשלהו שאינו תמים דעים אתם לחוות את דעתו. האם הערוץ הולך ונעשה כל יום יותר שופר לדעות פסולות שערוץ שהוא היה מגנה עד לפני זמן מועט?! כי לא רק לגבי קרן זו המפנה זועק עד לב השמיים, אלא בתחומים אחרים רבים ומגוונים.
כל אלו שדנו בבעייה זו מצד נצרות וכדומה, ולבחון האם ישנה בהסכמה ליהנות מכסף זה משום הסכמה להשפעה נוצרית או הכרה זו או אחרת בעבודה זרה, הינם עמי הארצות ברורים. האיסור לקבל צדקה אינן רק מעובדי עבודה זרה, אלא מכל גוי עלי אדמות, אפילו אתיאיסט מובהק, כמפורש בסנהדרין (כו:)  'אוכלי דבר אחר פסולים לעדות', ופירש רש"י 'צדקה מן הנכרים'!!! כל נכרי!! וכך פסקו להלכה כל הגאונים ורבותינו הראשונים.
האם הכסף יענה את הכל? אם בבעלי תורה נפלה שלהבת, מה יאמרו איזובי הקיר, ובמה יעיזו עוד בעלי תורה לבא בטענות לממשלות המוכנות למכור את א"י בעד נזיד עדשים אמריקאי?!