אקטואליה

הפיקוד של צה''ל - הגוף הבלתי מוסרי ביותר במדינתנו

ג' תמוז התשע"ד

עימות קשה בקבינט מדווחים לנו בתקשורת. מתברר שכתגובה לרצח אכזרי, שאמנם היה בו כדי להפתיע רק את הכסילים הרבים הנמנים על הפסידו-אינטליגנציה הישראלית, ואת פשוטי העם שתקשורת שונאת יהדות שטפה את מוחם, אך לא מי שמכיר את שכנינו ותרבותם, מבקש צה"ל להסתפק בהפצצת בנינים ריקים מבני אדם!!
שומו שמיים על זאת!! הגוף האמור להגן על עמנו, הוא זה הבולם נקמה המתבקשת והזועקת עד לב השמיים!!
וברוב חוצפתו, הרמטכ"ל מחלק ציונים טובים לממשלה על האיפוק שהיא גילתה! בכל מדינה מתוקנת, היה מפוטר במקום על גסותו זו. אחרי התנהגות כזו, דורשים פוליטיקאים, רבנים, אנשי הגות, עיתונאים ועוד ציות מכל חייל לפקודות?! אם הרמטכ"ל הוא זה המחלק ציונים, מדוע כל חייל לא יחלק לרמטכ"ל ולפקודותיו ציונים?!
אבל הגועל נפש שמעורר הפיקוד של צה"ל בתגובותיו אלה איננו חדש. מאז הסכמי אוסלו, פיקוד זה של צה"ל נעשה לגוף צבורי השקרן ביותר בתולדות המדינה. הרבה הרבה לפני ההתנתקות, כאשר כמעט יום יום היו חיילים ואזרחים נופלים קרבן לחיות טרף מעזה, צה"ל היה מודיע שהוא הגיב תגובה חריפה. כל מי ששירת באיזור יודע עד כמה היה זה שקר גס. ההוראות לשריון, לתותחנים ולגופים נוספים, הייתה להפגיז שטחים ריקים!!! הוכחה: מעולם לא נפגע 'פלסטני' אחד מהפגזות של השריון הטוב ביותר בעולם, השריון שלנו! איך מסבירים זאת, אם לא שהיו הוראות ברור שאסור לירות על 'פלסטינאים'?!
וזה כעשרים שנה (מאז הסכמי התועבה של אוסלו) שנשלחים חיילינו היקרים למשימות בלתי אנושיות בעליל: בכל מקום בהם עליהם לפעול, הם נדרשים לסכן את עצמם כדי לא לסכן בני משפחות האויב! מי ששירת במחסומי יו"ש יודע שאף כשרכב דוהר על המחסום אסור לירות עליו עפ"י הפקודות המטומטמות של פיקוד צה"ל! (כנראה חוץ מאם מדובר ברב מרצבך זצ"ל). מי הם האווילים שקבעו פסידו-מוסר זה מבית מדרשו המתועב של אסא כשר? באיזו זכות אתם מסכנים אחינו ובנינו כדי לא לסכן את האוייב ובני משפחתו?! מי הרשה לכם לעשות בחיי חיילינו כחפץ בידיכם, ככלי ממש להגנה עצמית, במחיר השכול של בני עמנו?! מי הרשה לכם להיעשות בעלים על חיי אחינו ובנינו בשם האידאולוגיה הרקובה שלכם?! קצין ביחידיה מובחרת ששימש בג'נין ב'חומת מגן' (וזכה לצל"ש שם) סיפר לי שהיו זקוקים לשש שעות כדי לעבור עשרה מטרים ברחובות ג'נין, משום שאסרו להם להפגיז. יחידת המילואים שילמה כידוע 13 קרבנות, ואומללו עשרות משפחות מפאת ההוראות האוויליות והאכזריות האלה של צה"ל ושל שר 'הבטחון' דאז! וכל זה כדי למצא חן בעיני העמים, ובמיטב המסורת של היהודים בגלות שהושפלו שם על ידי אדונים אכזריים. אבל לאבותינו בגלות לא הייתה ברירה, ולא היה להם מדינה וצבא, מה שאין כן לגבינו. אבל אתם, המתיימרים כל העת להיות חופשיים, מתי תפסיקו להפנים ולהגשים את השאיפה הנוצרית להפוך אותנו ל'קרבן הנצחי', לעשות את חיינו ל- 'VIA DOLOROSA' נצחית?! וכי כל מה שאלפיים שנות גלות לא הצליחו לגרום, אתם רוצים להגשים כאן?!
מדינה המסכימה באופן מזוכיסטי לסבול כל סבל רק על מנת שלא ידברו נגדה, ושלא יאשימו אותה בעוול, על אף שהיא מדממת באופן נורא, אין לה זכות קיום.
ושיהיה ברור: אינני מצפה כניסה לעזה. אני אפילו מתנגד אליה בכל תוקף בנסיבות ובאווירה הנוכחית. כי גם במקרה כזה, אכזריותו של הפיקוד של צה"ל תעלה עוד מדרגה. הוא יסכן לאין ערוך חיילינו כדי לא לסכן 'אוכלוסיה אזרחית', אותם 'החפים משפע' שרק מולידים, מעודדים, תומכים ומתפארים במלחמתם נגדנו. ראו נא הצהרת אמו של אחד החוטפים, שכבר בירכה את בנה על המעשה! אלא אני (והשכל הישר) דורש הפגזות של כל מנהיגי החמס ומשפחותיהם ללא כל רחמנות על צעיר ומבוגר (לא כמו הטפשות של אחד משרי הממשלה), ריסוק של כל מפקדות החמס באמצעות שריון תותחנים וחיל אוייר, אבל רק בשעה שבנינים אלו יהיו מאוכלסים על ידי חבריהם ומנהיגיהם. זהו הצדק המינימלי המתבקש בשעה זו. בשעה כזו, ולאור האכזריות הנוראה, חייב להיאמר הפסוק שאמרו רבותינו בנסיבות כאלה: 'ארור מונע חרבו מדם' (ירמיה מח,י)!
וצבא שאינו מוכן לרסק את האוייב האכזרי של עמו, לא רק שאין לו כל זכות לתבוע מאזרחים לציית לו, אלא אין לו זכות לתבוע מהם לציית לפקודותיו, ומעל הכל, לא יוכל, לא הוא ולא הממשלה השולחת אותו, לומר 'ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו'!! דמי אחינו זועקים מן האדמה!! פיקוד צבא וממשלה התביישו נא!