אקטואליה

מכתב גלוי לכבוד שר הכלכלה מר נפתלי בנט

ה' אלול התשע"ד

מוצאי ש"ק פרשת שופטים התשע"ד
לכ' כב' מר נפתלי בנט הי"ו
שר הכלכלה של מדינתנו היקרה יע"א
שבוע טוב,
כחברי ישיבות זכינו ביום חמישי שעבר למכתב עידוד וברכה ממך לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה. זו הייתה בשורה מרנינה. זה זמן רב, יתכן מאז הרב מיימון, שלא שמענו נציג בכיר של הציונות הדתית מברך לומדי התורה שבישיבות, ובא לחזק את לימודם, משבח את תרומתם, את מסירות נפשם והקרבתם במלחמה אכזרית מול חיות שמשום מה נראות בדמות בני אדם, ומעלה על נס את לימוד התורה שלהם. טרחת לזכור ולהנציח את כל הנופלים, ולא שכחת את הפצועים, דבר המוכיח על רגשותיך האצילים, והכל מוכתר בכתר דברי שירה של הרואה הגדול, מגדולי אבות הציונות הדתית, מרן הראי"ה קוק זצ"ל. מה יכול לפתוח את לב הלומדים יותר מהתייחסותך המכובדת הזו?
ובכל זאת, מיד בקבלת מכתבך זה, ולצד ההערכה אליו, חשתי חובה להעמיד מספר נקודות על דיוקן, ודוקא מתוך אותה תורה שאתה מעודד את לימודה והחוסן שהיא מעניקה לתלמידינו. רציתי לעשות זאת ביום שישי, ערב קריאת פרשת שופטים, שכידוע עוסקת בעיקר במנהיגות הישראלית, אך לא אסתייעא מילתא.
כידוע ארבעה סוגי מנהיגות מככבים בפרשה זו, בבחינת 'משכ"ן': מלך, שופט, כהן גדול, נביא. ממשלת ישראל היא כידוע 'מלכות ישראל', ובה אתה חבר, שופטים, הם חכמי ישראל, חברי הסנהדרין (כאשר אין המונעים את הקמתו, גוים או המבדיל יהודים), והשאר ברור. אך מה שאולי פחות ברור הוא, שאין לאחד מהם זכות להתערב בתפקיד חברו, וכל שכן למנוע הגשמת משימותיו. אין לשום ממשלה את הזכות להתערב בסמכויותיה של המנהיגות התורנית, כמו שאין למנהיגות התורנית סמכות להתערב בסמכויותיה של הממשלה.
עפ"י זה, אין רשות לשום גוף פוליטי, לא מפלגה שאנו אוהבים, ואף לא הממשלה כולה להתערב בהחלטות הלכתיות, שהן נחלתם הבלעדית של חכמי ישראל. והנה מתברר שהמפלגה, בראשה אתה עומד, אינה חדלה לא רק להתערב בהחלטות הלכתיות שהן נחלתם הבלעדית של הגוף שמונה לשם כך בכלל ישראל, קרי הרבנות הראשית לישראל! אתם מתערבים בסדרי כשרות, בסדרי חיתון, בסדרי ניהול בתי הדין, בסדרי רבנות, ועתה בציפור נפשה של היהדות כולה: במהות הגיור! מי הרשה לכם? האם התמניתם רבנים ראשיים לישראל?! בחוצפה שאין כדוגמתה, החלטתם לבטל את משרת הראשון לציון, ותוך תכסיס ילדותי ניסיתם לכסות על הפשע תוך החלטה לכנות את הרב הבא ראשל"צ אף אם יהיה מהעדה שאין בינה ובין התפקיד כל קשר, וזה מבלי שישתתף בוועדה זו ולו רב ספרדי אחד, ניחא. אבל עתה מדובר בדבר מה כבד ורציני לאין ערוך, בעתידו של עמנו, ומבמהותו העדתית: התערבות בגיור. מהיכן יונקת חוצפה זו? יתכן שריקון זה של הרבנות הראשית מתוכנה, נובע מהמלצות של אי אלו גופים ניאו-אורטודוקסים הפורחים בצבורנו, החותרים כבר שנים להרס הרבנות הראשית, וברוח קורחית מובהקת אומרים לרבנות זו 'מדוע תתנשאו על קהל ה' ', וכל מי שהתבונן מעט באישיות של קורח, מבין שהמגמה היא רק לתפוס את מקומה!
פתחת את מכתבך בדברי הראי"ה קוק זצ"ל, והבית היהודי בראשך ממשיך להרוס בשיטתיות את הרבנות הראשית שהראי"ה קוק בנה בזיעת אפו, ואפשר לומר בדמו?! העובדה שהוקמה וועדה ששניים מחבריה הם תלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, אינה מחפה על הפשע, אלא רק מוסיפה וגורמת שהרב צבי יהודה מתהפך בקברו כשנודע לו ההרס של מה שהוא לחם כל חייו למענו! אם אתה מתייחס לראי"ה קוק כ'אורו' של הצינות הדתית, וכך ראוי הוא, אני מפנה אותך לתשובותיו ב'דעת כהן' המראים באצבע עד כמה התמיכה בחוק הגיור היא האנטיתיזה של עמדתו, ואם היה בין החיים, היה יוצא ללא ספק במלחמת חורמה נגד חוק זה. חוק שדרך אגב, מראה היטב מה קרה לחלקים נכבדים של הצבור שלנו: היוזם, מחניכי הציונות הדתית, אכול כולו שנאה ויסרלית לכל מה שריח אורטודוקסיה נודף ממנו, משקיע כל כוחותיו להרוס כל מה שצמח בחיק שבתוכו גדל, עפ"י הנחיות ורוחו של מורו הקונסרבטיבי.
לכן הערכתך ותמיכתך בעולם התורה יקרה וחשובה, אך מחובתי לדרוש ממך ומכל חברי הבית היהודי: אם אכן התורה חשובה לכם, חידלו נא הרע! אל תתערבו במה שאיננו בסמכותכם! כידוע קבעו רבותינו ש'תלמוד גדול שמביא לידי מעשה', אבל המהר"ל הבהיר 'איזהו תלמוד שגדול? זה המביא לידי מעשה'. אין שום ערך לעידוד התורה, אם בסופו של דבר תלכו נגד התורה! וחדירה להחלטות הלכתיות היא התערבות בוטה, גסה ובלתי נסבלת בתחומים שעליהם ממונים באופן בלעדי רבני ישראל, ושום אדם אחר, לא פוליטיקאי ולא עסקן! ואני רוצה לקוות שעידוד לימוד התורה שבפיך, אין מגמתו העיקרית עיצובם של חיילים טובים עבור צה"ל. הרוח הנושבת בישיבות צבורנו, היא תמשיך בודאי להפיח רוח נאמנה של עמידה איתנה מול כל האיומים המסכנים את חיינו הלאומיים, אבל בראש ובראשונה היא חייבת להיות רוח העומדת איתנה מול האיומים הרוחניים, איומים הבאים מבפנים או מבחוץ, אפילו כאלה הבאים מתוך החוגים שלנו אם יהיה צורך בכך. ודוד המלך שהשכלת לצטט, מלך ישראל כרצון ה', לא היה מתערב בהחלטות הלכתיות של הסנהדרין, אף כאשר זה האחרון לא תמיד השכיל להתייחס אליו כדבעי במישור האנושי הפרטי.
אנו מעריכים את עמידתך האיתנה לטובת ארץ ה', לטובת שמה הטוב בעולם, ולטובת בטחון מדינתנו, אך אנו קוראים לך: אל תתן יד להרס הרבנות הראשית או המקומית. לא נוכל להסכים ולא נוכל לשתוק, ואל תביאו אותנו ליצירת כתבי יוחסין. ושיהיה ברור: שום דבר לא יוכל להניא אותנו ממאבק עיקש (אם ידרש) למען שלמות תורתנו ועמנו. סך הכל אנו מבקשים להשאיר לנו להחליט במה שהקב"ה הפקיד בידינו לטפל בו.
בברכה, ובאיחולים שתמשיך להגן על כל היקר לעמנו,
הרב ד"ר אליהו זייני
ראש ישיבת 'אור וישועה' – חיפה
מרבני 'דרך אמונה'