אקטואליה

לגבי חתימת מאת הרבנים נגד עלייה להר הבית

ט' חשון התשע"ו

פסק זה חסר כל תוקף וחסר כל בסיס הילכתי, והוא כולו פרי גלותיות שקיוינו שנעלמה ממחשבותינו

בדיוק בשעה שביונסק"ו, הגוף השונא ישראל, העלה להצבעה אתמול הרעיון לקבוע שהכותל המערבי שייך למסגד אל אקצה, רבנים בישראל (מוכבדים ככל שיהיו) מצאו לנכון לחזק את העויינות למדינתנו, ולתמוך ברעיון עועים של איסור עלייה להר הבית.
כל הפלפולים שבעולם לא יועילו ולא יצליחו להסביר איך חכמי ישראל מחזקים רעיונות חולניים של שונאי ישראל (אף אם ברור לכולנו שאין זו כוונתם).
והעובדה שהרב קוק זצ"ל חתם על כרוז כזה, לא תעלה ולא תוריד דבר, ולא תעמעם את העובדה שאיסור כזה היום מפקיע מידי עם ישראל את הבעלות על הר ה', ומפקירה אותה לטובת שונאי ישראל. ודברי הרב קוק זצ"ל שנאמרו בזמן שלטון אנגלי, אינם רלוונטים לגבי זמננו, שעה שבחסדי ה' שב השלטון לידי עם ישראל!
ולגבי החשש שמא המונים יכנסו לשטח המחייב כרת ח"ו, ניתנת לפתרון פשוט ביותר: שרבני ישראל יבקשו מראש הממשלה לגדור את כל השטח האסור (או ספק אסור) וכך ימנע הדבר הכשלת הצבור שאינו יודע הלכה ויר"ש מה הם.
התנגדות כזו היום זהה לחלוטין להתנגדות לציונות במאה הקודמת, שכידוע גבתה מחיר של שואה שלמה לתפ"צ ר"ל. 
והוא רחום יכפר.