אקטואליה

הצהרותיו של שר הבטחון החדש

כ"ג אייר התשע"ו

חובה מוטלת עלינו לאתר מהיכן יצאו הצלילים הצורמים שיצאו מפיו.

שר הבטחון החדש יוצא בפני המטכ"ל דוקא, בהצהרה מקוממת 'שלמות העם קודמת לשלמות הארץ'. למען האמת, מצדו אין מה להתפלא משום דבר. אבל הנורא הוא הפורום והתוכן. תפקיד כל צבא מאז ומעולם, הוא הגנה על שתי נקודות: אחת הגנה על העם, והשנייה היא הגנה על ארץ העם ושלמותהה, ומלחמות פרצו בגלל שאיפותיהם של עמים לשים יד על ארץ לא להם. אז, לטעון טענה אווילית כזו בפני המטכ"ל, היא לא רק פגיעה בתפקיד הצבא, אלא הוא גם הרס הצבא.
אבל היותר גרוע מבצבץ מתוך הנסוח עצמו, שאיננו אחר ממה שהיה שגור בפי האחראיי העיקרי להסכמים אלה, אריה דרעי, לאורך כל ימי גיבוש הסכמי אוסלו. לאחר שעמנו סבל סבל כה קשה מהסכמים אלה, ניתן לומר ללא היסוס שלא היה אדם שהסב נזק כה גדול לעם ה' כאיש הזה בכל דרכיו ובכל מעשיו כמעט. אחרי אלפיים שנות גלות וכיסופים להשבת עמנו לארצו ולמולדתו, איש זה הצליח לפעול באופן שהרס את כל התקוות האלה באמתלאות מזוייפות של שאיפות נשגבות, כגון שלמות העם ועוד ועוד. אבל איך הגיעו דבריו (או גישתו) לפיו של שר הבטחון? וזהי חידא המחייבת בירור. ובכן, מתברר שהדבר יוצא מעובדה שמעטים יודעים עליה, והיא, ששר הבטחון החדש נעשה ת"פ שלו! מידע מרעיש ובלתי מובן, אך בדוק. ולא מן הנמנע שכל המהלכים האחרונים בממשלה בושלו ע"י איש זה מאחורי הקלעים, והכל רק כדי להחליש את בנט ומפלגתו באשר הם לוחמים בעד א"י.
למען האמת, אדריכלי התועבה של אוסלו כולם הצהירו על כך שהם דואגים יותר לשלמות העם משלמות הארץ. הרעיון בפני עצמו נטול בסיס, כיון שאין דבר שקרע את העם כהסכמים מתועבים ומטורפים אלה, ש'הוכיחו את עצמם' באלפי ההרוגים ועשרות אלפי הפצועים והמלחמות שהם הביאו בעקבותיהם (עופרת יצוקה, צוק איתן ועוד ועוד). ולכן גם בעתיד הסכמים מהסוג הזה רק יעמיקו את התהום הפעורה בין חלקי העם, ולא יביאו שום שלמות לעם.
נוסף לכך, עצם טענה זו שקרית ובזדון. הלא אחד מבכירי אדריכלי אוסלו, לא היסס להצהיר שמטרתו העיקרית בהסכמים אלה הייתה להביא מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית חילונית, א"כ ההיפך הגמור של שאיפות עמנו מאז ומעולם!
ומה עם ראש הממשלה בכל זה? ובכן חוששני שרוב הצבור אינו קורא - וכרגיל - את המפה נכונה. ראש הממשלה לא בחר בליברמן בגלל שהוא ימני, אלא אדרבא, הוא בחר בו בגלל שהוא יודע היטב שהוא שמאלני מובהק המצליח להתלבש באיצטלה ימנית (לשם גיוס הקול הרוסי, שב"ה חלקים רבים ממנו סולדים מהשמאל כי הם למדו על בשרם לאן הוא מוביל). ורה"מ לא רימה את הרצוג, אלא הוא רוצה בו בכל הלב עד היום, כי נחוש להביא על עם ישראל קטסטרופה יותר גדולה מגירוש גוש קטיף, שתי מדינות ממש, ואם אין על ידו כוחות מספיק חזקים כדי לנטרל את בנט וחבריו, - בדיוק כמו ששרון שאף להרוס את הציונות הדתית בהרס גוש קטיף - הוא לא יצליח להביא את עמנו לקטסטרופה שהוא קורא לה (הרבה לפני השינויים בממשלה) 'הזדמנות שאינו מוכן לפספס אותה'.
כנראה שאין כראשי ממשלות מהליכוד כדי להרוס כל צד לאומי וגם כל קודש בישראל. מומחים לנאומים המדברים גבוהה גבוהה על ערכים יהודיים, אך תבוסתנים ובוגדנים (לשב"כ ולכל מי שזקוק להבהרה זו: אין כאן כל איום ח"ו, אלא בכי על המצב) במעשיהם. ושורש התופעה נעוץ בגישה החילונית בכל  הקשור לעם ישראל. אם 'תחת גפנו ותחת תאינתו' מתפרש פרשנות חילונית, קרי, צמוד קרקע ללא מלחמה, אז בשלום במזרח התיכון יש כבר משום הגשמתו של החזון, אך, אם מדובר בפסוק זה רק באמצעי כדי להגשים נשגב ממנו, כגון 'ומלאה הארץ דעת את ה' כמים לים מכסים' ועוד מצד העמים יאמר 'לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב יורנו מדרכיו וכו' ', אז הדרך להגשמת החזון עדיין רחוקה מאד. אבל איך אוכלי בשר לבן או שרימס בפרהסיא (והדגשתי בפרהסיא, כי אז הם רומסים ערכי ישראל לדורותיו בעיני כל העם) יכולים בחוסר רגישותם להבין את עומק ההרס שהם גורמים בהחלטותיהן? הוא כבר נתן הסכמתו לבניית גשר בין מצרים לערב הסעודית השולל זכויות ארצנו באיזורים אלו באופן מזעזע.
ואם מוסיפים על זה אי יווני ערב גירוש גוש קטיף, ומשפטים על מעון ראש הממשלה היום, יש מספיק סיבות לחולל סערות בעם כדי להינצל אישית.
לכן, אם העם, ובמיוחד נציגיו, לא יתעוררו, ומהר מאד, עלולות לבא תקופות שניאלץ לומר עליהן 'ייתי ולא אחמיניה'. ולתפילות רבות אנו זקוקים ועוד יותר למעשים גדולים.