אקטואליה

חוצפה ישראלית כלפי אונסק''ו

כ"ו תשרי התשע"ז

תגובות הגורמים הישראלים להחלטות אונסק"ו הן בבחינת עיוות מוסרי וערכי

כפי שציינו כבר בעקבות ההחלטה הקודמת  של אונסק"ו , ולמרות שמדובר בארגון פושע שונא ישראל שלא היה מסוגל (כאמו האו"ם) לקחת שום החלטה אופרטיבית רצינית חוץ מהחלטות הפוגעות במדינת ישראל, אסור לאיש בהנהגה הפוליטית לגנותו על החלטות אומלות הנוגעות להר הבית.
הלא, היום דוקא, כאשר ממשלת ישראל ידעה היטב שאונסק"ו עומד להחליט החלטה כזו, ובדיוק בשעה שהמשטרה שקלה לבטל איסור עלייה להר הבית לחכי"ם ישראלים, נציגי מדינת ישראל והעם היהודי, ראש הממשלה, במיטב המסורת של מחבלי מדינת ישראל כשמעון פרס, יוסי ביילין, אורי סביר ושאר הוזי שלום מזוייף שהוביל רק להרס החברה הישראלית, לשפיכות דם רב יותר מכל מלחמות ישראל כמעט, להחלשה בטחון ישראל, להגדלה עצומה של 'פלסטינים' ביו"ש ורצועת עזה, להפיכתם למדינה, מודיע שהחכי"ם לא יוכלו לעלות להר הבית!
כבוד ראש הממשלה, השתמשת אחריי בביטוי 'תיאטרון האבסורד' בנוגע להתנהגות זו של הארגון, אבל תיאטרון האבסורד יותר גדול ויותר חמוד מהחלטתך זו. איך הנך מעז לאסור על יהודי לעלות למקום שאתה מצהיר על שייכותו הבלעדית לעמנו ובד בבד להאשים הארגון?! האם הנך מזלזל באנטלגנציה האנושית כל כך?!
הלא כפי שציינו מאז 67 זה השמאל היהודי (בארץ בראש, אך גם בכל שאר מקומות בעולם) שדרש להחזיר שטחי ארץ ישראל, נחלת אבותינו לערבים ששחטו את אבותינו כדי להתיישב כאן, אז מה לכם להלין על גויים?! ומי שמציע לנתק קשר עם הארגון, אולי לפני כן ינתק קשר עם כל השמאל הישראלי הלוחם בחירוף נפש בעד ויתור על השטחים (כולל ירושלים המזרחית שבה הר הבית)!! ומה בינך ובין ארגון 'בצלם' באו"ם?!
דרך אגב: מדוע מדינתנו אינה מעמידה גייס חמישי זה במשפט שדה?
ועתה זו עוד הזדמנות לומר לכל אותם הרבנים המתנגדים לעלייה להר הבית (כמובן במקומות המותרים עפ"י ההלכה ולאחר היטהרות מתאימה ומחוייבת): ראו נא מה  גרמתם! ויש עוד נבזים ושפלים שהעיזו לתלות שפיכות הדם היהודי בעלייה להר הבית!
הישנה הוכחה גדולה מזו שרק 'שונאיהם של ישראל מנצחים את עצמם' כדבריהם ז"ל בכל מיני מקומות?! מתי יחלו להבין בישראל שהקב"ה 'מציב גבולות עמים למספר בני ישראל', קרי עפ"י התנהגותנו?