אקטואליה

ההסדרה הישג אדיר?!

י"א כסלו התשע"ז

חוק ההסדרה שיש המציגים אותו כהישג אדיר הינו הרה אסון ח"ו.

ח"כים מלאי רצון טוב להציל ההתיישבות בארץ קודשנו הגו את רעיון 'ההסדרה'. הם שכחו רק את העיקר, והוא לשאול תלמידי חכמים שיגידו להם האם חוק זה תואם את ההלכה. והנה שמתברר שכמה איסורי תורה ברורים טמונים בו. אין לי כל כוונה לפרט את הבעייה כדי לא לתת עוד כלים בידי שונאי הלאומיות הישראלית או שונאי ישראל מתוכנו לאחוז בדבריי כדי להרוס עוד. כתבתי מיד (ואף לפני ההצבעה) לנוגעים בדבר, אך לא זכיתי לתגובה עד עצם הרגע הזה. אם נלמד עליהם זכות, נאמר: יתכן שהערתי הביכה אותם, ומרוב בושה הם אינם יודעים איך להתמודד עם הרעיון שהם חשבוהו גאוני, ומתברר כפרובלמטי. אבל נעזוב לעת עתה את איסורי התורה, שהרי רבים בבית היהודי שכחו שהם יושבים על כסאם של מייסדי ה'מזרחי', כרב ריינס וראשי 'חובבי ציון' כנצי"ב, הרב האדרת ועוד ועוד, אז 'רבנים' אין זה מוצר שעוד רלוונטי בעיניהם כל עוד יעיז לומר להם ההיפך ממה שהם חושבים.
נתייחס לטפשות שבחוק זה. ה'בעלות' עליה טוענים הערבים המנפנפים במסמך זה או אחר, איננה אלא בעלות שחוסיין מלך ירדן 'העניק' להם ללא כל סמכות, שהרי כל יהודה ושומרון ועוד הרבה יותר מזה, מהווים חלק אינטגרלי של 'פלסטין' שהוענקה לישראל ועידת סן-רמו, לכן אין לשום ערבי זכות על שום קרקע ביהודה ושומרון!! וגם אחרי החלטת האו"ם ב-47 שחילקה את א"י, יהודה ושומרון לא ניתנו לחוסיין, אלא לערביי ישראל (שב"ה לא רצו לקבלה ולכן הפסידוה לתמיד) וחוסיין ב-1950 השתלט ללא כל רשות על יהודה ושומרון! האם זה מה שראוי לכנות זכות מוכרת?! אכן כן, אך רק בעיני שונאי ישראל מבחוץ ומבפנים! לפי חוק ההסדרה ערבי המציג פסידו מסמך בעלות יזכה כ'פיצוי', למסמך תקף במלא מובנו בפני ערכאות מדינת ישראל! 
אבל יש הרבה יותר מזה. אם הזכויות על ארץ ישראל נשפטות עפ"י ההיסטוריה, אז א"י שייכת לנו כל כולה ובצדק מלא, שהרי כאן הגיע אבינו אברהם ע"ה, וכאן התנחל עם ישראל במשך כ-1500 עד שהוגלנו על ידי אוייבינו, אך לא וויתרנו על בעלותנו. ואם בעלות נובעת מכח כיבוש, אז הערבים נמצאים בארץ מתוקף כיבושי עומר, אחיינו של מוחמד, ואם כיבושים אלו מעניקים להם זכות, אז פשיטא שכיבושי צה"ל גם הם מעניקים לנו בעלות מוחלטת על ארץ אבותינו!!
ב"ה בעלותנו היא מתוקף שבועת ה' לאברהם יצחק ויעקב, ותישאר כזו לנצח!!
ומצטער להדאיב אתכם, אך יש מי שהוא יותר מסוכן לארץ ישראל מהבג"ץ, והוא ראש ממשלתנו המתעקש לבנות מדינה למחבלים, ועל אף שטראמפ הודיע על התנגדותו לשתי מדינות, ראש הממשלה עומד בשלו עפ"י החלטות האדמו"ר האחרון שלו: מר שמעון פרס!!! כן כן! קראו נא את המפה נכון, ובזמן, לפני שיהיה מאוחר! הכנסת היא זו החייבת לרסן את הבג"ץ שהעמיד עצמו למדרגת אלהות, על כסא צנוע יותר היחיד הראוי לו. די בהצהרה ה'משפחתית' של אהרון ברק כדי לעמוד על חוסר היושר שהיה מתסתתר מזמן מאחורי החלטותיו במישור הלאומי הדתי והחברתי. 
אבל דבריי אלה לא נכתבו על מנת לייאש, אלא על מנת לקרא את כולנו (תרתי משמע) להתעוררות ולפקיחת עיניים, ועל מנת לפעול מהר לטובת עמנו.