אקטואליה

האבסורדיות שבהתנהגות דתיים מסויימים

א' אייר התשע"ט

בו בזמן שהצבור הדתי - ובצדק - נאבק נגד נשות הכותל והנסיונות לפגוע במעמד הראוי עפ"י התורה למקום קדוש זה, ערוץ 7 מפרסם שיעור (הספד) של אשה לע"נ תלמיד חכם אביה, בפני צבור גברים כנועים בפני חכמתה! אמרו נא לי: מה ההבדל בין זה ובין אשה שמתעטפת בטלית או קוראת בתורה על יד הכותל?! כל מי שאינו עם הארץ יודע שהבעייה אינה לא התעטפות בטלית, ולא הנחת תפילין וכדו' מצד אשה (נזכור אשתו של יונה ובנותיו של רש"י), אלא העובדה שהדבר נעשה מצד נשים בפרהסיא. אז למה שיעור פרונטאלי של אשה בפרהסיא יהיה שונה?!