אקטואליה

מקור הרעיון ההזוי הקרוי 'העם הפלסטינאי'

י' אייר התשע"ט

מושג הזוי זה לא צמח על קרקע בור, אלא הוא תוצר של עיוות מחשבתי מאד מיוחד.

עיתונאי מסויים כתב אתמול שעתידה להתקיים היום הרצאה מפי ד"ר מילשטיין הבאה להסביר שהמושג 'עם פלסטינאי' נעוץ בפרשת 'דיר יאסין'. כמובן לא הייתי יכול להשתתף בהרצאה כזו וגם אין לי זמן לבזבז על רעיון שקרי, אך חשבתי לנכון לציין שיש בידי להבהיר היכן רעיון ומושג זה צמחו. קויתי שעיתונאי זה יואיל ליצור קשר, אך לשוא, למרות היותו נושא כיפה על ראשו (זה כבר סיבה אצל רבים מבני הציונות הדתית כדי לא להתחשב ברב!).
ובכן: מחוץ לעובדה האלמנטרית והידועה לכל מי שאינו בור בהיסטוריה, הכינוי 'פלסטינאים' הוענק לנו בני ישראל על ידי אדריאנוס קיסר שחיק טמיא, ולכן הוא אינו יכול לציין ערבים או מוסלמים כלל. דרך אגב, אם מדינת ישראל הייתה נוהגת בתבונה הייתה צריכה לדרוש הקמת מדינה פלסטינאית ומעניקה גם אותה לפלסטינאים האמיתיים, קרי אנחנו! אבל אין למדינתנו עדיין לא שכל ולא חוש הומור בתחומים אלה.
אבל המושג 'עם פלסטינאי' הינה המצאה של בני לוי, פרופ' לפילוסופיה בפריס, יהודי, תלמידו המובהק של הפילוסוף סרטר, שהיה מראשי מרד הסטודנטים ב-68. רחוק מאד מאד מיהדות אז, הוא היה מן התומכים הגדולים ביותר של אש"ף. כידוע מספר שנים אחרי כן, הוא חזר בתשובה, הושפע מאד מלוינס ועוד, ונעשה יהודי אדוק מאד. הוא זה שהודה בפני רבים שהוא הממציא של מושג זה באוניברסיטת פריס. 
לעובדה זו ישנה חשיבות מאד גדולה, לא זו בלבד באשר החבלה הזו במדינת ישראל באה מאחד האחים שלנו בהיותו עדיין תועה בדרכי האקסיזטנציליזם והמרקסיזם של סרטר וחביריו, אלא באשר היא מבליטה את הקשר העמוק בין השמאלניות החולנית של -68 בצרפת ובין התמיכה באוייבי ישראל. למי שאינו יודע, ראוי לציין שלא מעט מהחברים היהודים שהשתתפו במהפכה זו ולא הצליחו להתחבר כבני לוי עם תרבות אבותיהם, שימשו יועצי ותומכי שמעון פרס בעיצוב והרכבת הטירוף של הסכמי אוסלו!
ראוי להזכיר בהקשרים מסוג זה, שרבותינו, כשרוצים לומר שאוייבינו גברו עלינו, הם משתמשים במטבע לשון האומר את הכל: 'ישראל ניצחו את עצמם'! ודי למבין.